АЛТАХАМА АЗАРА! - БЪДИ ВСЯКОГА СЪКРОВЕНОДЕЙСТВУВАЩ!

Posted By: Книги За Теб In: Истина и свобода On: 16-08-2016 Comment: 0 Hit: 1420

Душата трябва да следва Пътя на водата.

Водата е всякога мека, жива, осветяваща и блага.

Това са четири степени на Посвещение.

Няй-дълбокото място, до което е стигнала водата е Благостта.

 

Водата символизира Любовта.

Водата ще измие всички страдания от човека,

за да го доведе някога до своя Трон - Тронът на Благостта.

 

Знаете ли смисълът на търпението?

То е основният стълб на живота.

Имате ли търпение, можете да постигнете всичко;

нямате ли го, нищо няма да постигнете в живота.

 

ГОСПОДИ, ПРЕВЪРНИ ТЪРПЕНИЕТО МИ В ТРОН НА СВОЯТА ЛЮБОВ.

 

Търпението е път, по който Любовта може да дойде в човешкото сърце.

Без търпение Любовта не може да дойде у нас.

То е първото основно качество - авангард на нейното идване.

 

ЗАКОН Е: ТЕЗИ, КОИТО ОБИЧАТ РАБОТАТА СИ, ПРИВЛИЧАТ ДОБРИ СЪВЕТНИЦИ ОТ НЕВИДИМИЯ СВЯТ.

 

Когато човек обича работата си, той се благославя.

Най-красивото в работата е, когато тя привлече към себе си Благословението на Бога. 

Любовта към работата ще ни пренася от свят в свят, докато се върнем в своя Неръкотворен Дом.

 

Работата е Божествен процес.

Който обича работата си, Душата му израства.

Който е вложил Душата си в работата, ще просия в Духа.

 

Работата разкрива Душата на човека.

Когато Душата работи с Любов, всичко около нея е Хармония.

 

ГОСПОДИ БОЖЕ МОЙ И УЧИТЕЛЮ МОЙ, 

ОТДАВАМ ТИ СЕ ЧРЕЗ СИЛАТА НА БЕЗПРЕДЕЛНАТА СИ ДУША, 

ЗА ДА ТИ СЛУЖА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ВЕЧНОСТ.

 

Из книгата "Пътят към Святата Истина" - Учителя Беинса Дуно; 2001;Варна

 

Related by Tags

    Comments

    Leave your comment

    Top