Възпитание - самовъзпитание

Възпитание - самовъзпитание

Ако ми дадете възможност, ще въздигна това младо поколение. Ще му дам философия, знания и начин за работа. Не монаси да ги направим, но художници, музиканти, поети и работници – да служат на Цялото, на Божественото. Във всички области на науката ще бъдат посветени.

Учителя Беинса Дуно

Recent blog posts

28-03-2016 By Книги За Теб Comment 0 Hit 1476

Детето – учител, ученик, приятел

„Човечеството дължи на децата най-доброто, което може да даде…” „Най-прекрасното нещо на света е да видиш дете, което уверено е тръгнало по пътя на...
Showing 1 - 1 of 1 item

Top