Духовен подем

Човек е дошъл на Земята за две неща: да се научи право да мисли – да се определи като Човек – и да служи с Любов на Бога – да се определи като ангел, т.е. като Човек, който е дал ход на Божественото начало в себе си.

Учителя

Childrens


Истина и свобода

Мъдростта и мистицизмът са пътища на Исти­нолюбието. Истинолюбието е най-възвишената жажда на душата. Може да имаш много хубави желания в живота си, може да обичаш хората и да им помагаш, може да си добър и към другите, и към себе си, но всичко това не може да ти помогне да познаеш себе си, своята Същност и своята Вечност. Истинолюбието е гласът на твоята съкровена Същност. Истинолюбието е вечно преоткриване на себе си, вечно израстване, вечно вглъбяване и това самопроникване няма край. 


Хранене и здраве

Според Учителя Петър Дънов под хранене в широк смисъл се разбира процес на възприемане на новите сили в природата.То не е само физически процес, но и духовен. Храненето е наука за трансформиране на енергиите от едно състояние в друго,на грубата енергия в умствена. В него е скрита една Велика Божествена сила. Чрез храненето човек може да възприеме живота,да влезе във връзка с него и да се обнови.


Възпитание - самовъзпитание

Ако ми дадете възможност, ще въздигна това младо поколение. Ще му дам философия, знания и начин за работа. Не монаси да ги направим, но художници, музиканти, поети и работници – да служат на Цялото, на Божественото. Във всички области на науката ще бъдат посветени.

Учителя Беинса Дуно

Top