Малка книга за здравето

Posted By: Книги За Теб In: Хранене и здраве On: 12-04-2016 Comment: 0 Hit: 1663

Човек има четири допирни точки с Бога - чрез светлината, чрез въздуха, чрез водата и чрез храната. 
Запомнете тази дефиниция: човек трябва да обича себе си, за да лекува тялото си. 
Човек трябва да обича ближния си, за да излекува сърцето си.
Онзи, който иска да успява във всичко, да се благослови, трябва да обича Бога. 
Само в любовта към Бога има придобивки.

Един ден, когато изучат законите на светлината и на топлината, хората ще лекуват всички болести със светлинната и топлинната енергия. Няма да остане болест, която да е неизлечима. Ако проследите положението на болния, ще видите, че 3 фактора взимат участие в оздравяването му: природата, лекарят и самият болен. Природата дава на човек помощ 50%, лекарят - 25% и болният-25%. Последен има думата болният. Ако той не вземе участие в лекуването си, помощта на природата и на лекаря ще пропадне.

Не е лесна работа да лекуваш хората. Лекуваш някого по известен начин, но вместо подобрение, настъпва влошаване. Изобщо, невъзможно е всички хора да се лекуват с един и същи цяр. За всяка болест, за всеки човек е нужен специфичен цяр. Колко болести и хора има в света, толкова и церове съществуват. Следователно, иска ли да се лекува правилно, а с това заедно да помага и на ближния си, човек трябва да изучава онази наука, която разкрива тайните на природата. В медицината има две теории: алопатия - за максимални дози, и хомеопатия - за малки дози. При алопатията например можете да приемете цяла аптека лекарства, без да усетите някакво сътресение в организма, без особена реакция. При малките и разредени дози може да има по-голям резултат. Закон е: при малките усилия имате същите резултати, както при големите. За всеки човек има по 7-8 начина на лекуване. По духовен начин само някога може да се лекува човек.

Малцина хора могат да се лекуват по духовен начин. Кои хора? Само тия, у които няма абсолютно никакво съмнение. Те трябва да имат пълно доверие в теб, пък ти ще бъдеш абсолютно искрен с тях. Няма ли това доверие и тази искреност помежду им, никакво духовно лекуване не може да има. Тогава ще приложиш един от методите на природата: водата, билките и др. Освен този метод за лекуване има и трети метод. Той е музиката.

В ново време почти във всички европейски държави съществуват лечебници, които прилагат електричеството и магнетизма като методи за лекуване. Чрез тези методи те искат да събудят в човека съответните сили на организма, които повдигат трептенията му.

Човек може да се лекува, когато се събуди у него резервната жизнена енергия и се подтикне към деятелност.

Искате ли да се лекувате по природосъобразен начин, използвайте главно месеците април и май, когато природата е богата на жизнена енергия. Всеки ден от тия месеци струва милиони левове. Това, което човек придобие тогава, в никое друго време не може да го придобие.

Съвременните хора лекуват само физическото си тяло, защото само него отчасти познават. Апостолите и учениците на Христа говорят и за духовно тяло. Мъдреците и великите учители говорят за седем тела, в които човек живее. Човек вече е почнал да живее и в духовното си тяло, а за другите тела и понятие няма. Ако човек заболее физически, болестта се отразява и на духовното му тяло, и обратно.

Иска ли да се лекува, човек трябва да влезе във връзка с духовното тяло. Лекува ли се само по физически начин, той няма нищо да постигне. Вечер, когато спи, човек напуща физическото си тяло, през което време става пълно пречистване и обновяване на клетките му. Щом се пречисти - отново влиза в него и се събужда. Ако е спал добре, тялото се пречиства добре и човек се събужда разположен и обновен. Може да се лекуваш, но ако отгоре, от невидимия свят светли същества не вземат участие, в никакъв случай не може да се излекуваш. Церът е само проводник. Ако човек може да се излекува в един момент, това говори за неговото будно съзнание; колкото по-мъчно може да се излекува, толкова по-слабо е неговото съзнание.

Окултната наука предвижда различни методи за лекуване, за превръщане на отрицателните енергии в положителни. Изучавайте тези методи и правете опити с тях, за да знаете кои отговарят на вашия организъм. Ако не попаднете на съответния метод за вас, вие можете да влошите състоянието си. Евангелието съдържа цяр за всички болести, за всички накърнени чувства, за безверието и отчаянието. Обаче трябва да се знае как да се упот- ребяват тия церове. Никоя аптека в света не може да даде на човека

Човек трябва да придобива магнетична енергия от природата и да дава от нея на своите ближни. Ако е разстроена стомашната система на човека, ще се лекува чрез храната. Ако е разстроена дихателната му система, ще се лекува чрез светлината, топлината, електричеството и магнетизма. 1/1 най-после, ако е разстроена мозъчната му система, той ще се лекува чрез мисълта и чувствата. Искате ли да лекувате мозъка си, вие не трябва да допущате в себе си никаква отрицателна мисъл, като се основавате на закона, че Бог е абсолютна Любов, абсолютна хармония. Докато вярва в методите и лекарствата на десет души лекари, болният никога няма да се излекува. За да оздравее, той трябва да вярва само в един лекар, но лечебните сили се крият във водата, въздуха, светлината и храната. Всеки човек е проводник между природата и себе си, поради което той сам може да се лекува.

Болестите не са нищо друго, освен задачи, които трябва правилно да се решават. Не се ли решават както трябва, тогава идат истинските болести, които мъчно се лекуват. Като знаете това, не се страхувайте от болестите. За да оздравее, болният трябва да пречисти кръвта си, като диша чист въздух, като излага гърба си на слънце.и яде чиста, здравословна храна.

Създайте хармонична среда на болния и духът му ще се успокои. Който отива при болен, не трябва да има никаква лоша, негативна мисъл, защото болният е крайно чувствителен; двойникът му е разширен, а това произвежда едно раздразнено състояние. У всички неврастеници двойникът е разширен, заема по-голямо пространство, отколкото трябва. За да се излекувате от известна болка, престанете да говорите за нея.

Радостта носи живот. За да оздравее човек от каквато и да е болест, трябва да се радва, да пее.

Човек може да се лекува, като се свърже със здрави и добри хора, които го обичат. Достатъчно е те да отправят мисълта и доброто си желание към него, за да оздравее. Видите ли, че някой болен се моли и тихо пее в себе си. ще знаете, че той ще оздравее. Страшно е положението на болния, ако няма разположение да се моли и да пее. Такъв болен непременно ще замине за онзи свят.

Ако сте се простудили, изкачете се на някой връх, да се изпотите добре; ще изпиете две три чаши гореща вода и ще се преоблечете. Качвайте се по върховете да предизвикате дълбоко дишане. То е особено добро за ония, които страдат от астма, както и за ония, които са предразположени към затлъстяване.

Според мен истинският лекар е онзи, който разбира причината на всяка болест и помага на хората. Той е асистент на природата, работи съобразно нейните закони. Предназначението на лекарите не е само в обикновения начин на лекуване. Те имат по-високо предназначение - да научат хората да живеят правилно, да прилагат законите на разумната природа. Отиде ли при някой болен, нека човек първо да се обърне към Господа и каже: „Господи, моля Ти се, помогни ми да излекувам този болен!" Свърже ли се човек с Божественото съзнание, Бог работи вече чрез него.Лечение с мисъл

Болестите се лекуват с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм.

Мощно нещото е словото. Мощна е и човешката мисъл. Достатъчно е човек да приложи съзнателно, с вяра мисълта си, за да опита силата й. За това е нужна воля. Чрез мисълта се лекуват хора от неизлечими, страшни болести. Повярва ли в силата на мисълта си, човек може да прави чудеса с нея. Обаче за това се иска силна воля, без никакво колебание.

Ако знаеше законите, които управляват мисълта му, човек би се справил с всички свои недъзи.

Няма недъг, който мисълта да не е в състояние да изправиго...


Лечение с музика

Музиката във физическия свят е потребна, за да организира дезорганизираната материя, физическият свят е дезорганизиран. Чрез музиката материята ще трепти хармонично.

Музиката е на границата между физическия и духовния свят. Чрез нея човек може да трансформира енергиите си. Чрез песента в човешкия организъм се влива особена жизнена енергия. Ако си нервен, неразположен, започни да пееш. Състоянието ти веднага ще се измени. Чрез пеенето се развиват такива способности, каквито по друг начин не могат да се развият.


Лечение чрез дишане

Въздухът е склад на Божествените енергии. Въздухът е най-големият склад, в който животът е складирал енергиите си.

Всяка Божествена енергия, която слиза отгоре, трябва да мине първо през дихателната система, оттам да се качи в ума" й после да слезе в сърцето.

Жизнената сила, праната, която е във въздуха, тя лекува. Има една сила между любовта и живота - това е праната.

Здравето е свързано със съзнателното дишане. Ето защо поне по 3 пъти на ден (сутрин, обед и вечер преди лягане) човек трябва да употребява 10-15 минути за дишане. Като диша, той трябва да благодари за въздуха, който приема, както и за благото, което се крие във въздуха. Това значи съзнателно дишане.

И тъй, дишайте дълбоко, съзнателно. Неразположени ли сте, скръбни ли сте, дишайте дълбоко. Боли ви гръбнакът, кръстът, дишайте дълбоко. Бо- ли ли ви крак, ръка, дишайте дълбоко. Боли ли ви глава, стомах, корем, пак дишайте дълбоко.

При дишането трябва да взимат участие и коремните мускули, да дават тласък, напрежение на въздуха, да го изкарват навън. Като диша правилно, човек се обновява и освобождава както от физически, така и от психически болезнени състояния. Добре е да се поеме въздух първо с лявата ноздра, като се брой от 10-15, после да се запуши и да се задържи въздухът в дробовете около 30-40 секунди и след това да се издиша бавно, ритмично. Когато се поема въздух през лявата ноздра, дясната трябва да е запушена, а при задържането и двете да са запушени. Тези упражнения са необходими за всички хора, особено за тези, които се занимават с умствен труд. Те са необходими и за здрави и за болни.


Лечение с вода

Ако разбирахте свойствата на водата, бихте могли да лекувате с нея всички болести. Водата, с която ще се лекувате, трябва да бъде абсолютно чиста.
Природата е поставила милиарди прозорци в човешкия организъм - порите, чрез които да прониква жизнената енергия, която постоянно го об- новява. Тези прозорци трябва да бъдат винаги чисти и отворени, да става правилна обмяна между външния и вътрешния въздух.

Ако дълго време не може да заспите, изтрийте тялото си с кърпа, потопена в топла вода, и си легнете.

От май до половината на юли, всеки ден, когато вали дъжд, ще се излагате на дъжда, докато добре ви намокри. След това ще се върнете у дома и ще изтриете тялото си с чиста кърпа, ще се преоблечете със сухи дрехи, ще изпиете 1-2 чаши гореща вода. Измиването на разни части от тялото произвежда психични промени в мозъка. Вие можете не само буквално да си служите с водата за лечение, но и мислено да си служите с нея, тя ще произведе същия ефект. Искате например да си направите водна баня на гръбначния стълб, ще си представите една чешма на далечно разстояние от вас, ще отидете там, ще си налеете вода в стомничката, ще се върнете, ще снемете дрехите си и ще полеете гърба си.

Ще попиете влагата с мека кърпа.


Лечение със слънце

Слънцето съдържа всички медикаменти в себе си. Няма болест, която да не се подчинява на действието на слънчевите лъчи.

Най-добрите месеци за обновяване са от 22 март, през целия месец април и май до 22 юни. На последната дата всяко растене спира.

Най-лековити са слънчевите лъчи сутрин от 8 до 9 часа.
Когато иска правилно да използва слънчевите лъчи, човек трябва да изложи гърба си под известен наклон.

Под влияние на Слънцето се събужда космическото съзнание в човека. Колкото повече слънчева светлина приемете в себе си, толкова по- голяма мекота и магнетизъм ще се развие във вас.

Често съм казвал, че човек трябва да разговаря със светлината. Боли те гърбът. Изложи гърба си на слънце, на светлината, мисли за нея, за това, което съдържа, и болката ще изчезне. Всички болести на ума произтичат от недоимък на светлина; на сърцето - от недоимък на топлина. Всички болести на душата произтичат от недоимък на истина.


Лечение чрез храна и пост

Храненето е метод за лекуване. По-добър метод от него няма, но трябва да се знае каква храна да се употребява и кога да се храни човек...


Лечение чрез движение и гимнастически упражнения

Във всички упражнения, които правите, умът трябва да присъства, за да привличате от природата силите, които са ви необходими.

Голямо богатство е ръката.

I упражнение. Издигнете двете си ръце отстрани на тялото, с дланите надолу, на височината на раменете. След това дясната ръка се издига бавно нагоре, под ъгъл 45° от равнището на раменете, а лявата се спуща надолу, под ъгъл 45° от равнището на раменете и в това положение се кляка шест пъти, като по време на упражнението съсредоточавате мисълта си към предната част на мозъка. Упражнението служи за регулиране предната част на мозъка.

II упражнение. Това упражнение е като първото, само че лявата ръка се издига нагоре, под ъгъл 45о от равнището на раменете, а дясната се спуща надолу под същия ъгъл, при което се кляка 6 пъти. През време на това упражнение съсредоточавайте мисълта си към сърцето. Упражнението служи за регулиране на чувствата.

III упражнение. Изнесете и двете ръце назад с обърнати длани една срещу друга и гребете напред, при което се кляка 6 пъти. През време на това упражнение съсредоточете мисълта си към гръбначния стълб. То служи за регулиране на гръбначния стълб.

IV упражнение. Издигнете лявата ръка нагоре и напред на изток, а дясната надолу, въртене на тялото около кръста и плаване с ръцете. И това упражнение се прави 6 пъти. Докато се прави това упражнение, ще съсредоточавате мисълта си към стомаха. То служи за регулиране на стомаха.

V упражнение. Поставете ръцете на кръста. Закрепете тялото на левия крак, а десния се изнася навън, надясно, като се образува с него бавно полукръг от дясно наляво - 6 пъти. След това закрепвате тялото си здраво на десния крак и с левия правите същото, както и с десния крак, пак 6 пъти. През време на упражнението съсредоточавате мисълта си към нервната система. То служи за регулиране на нервната система.

VI упражнение. Издигнете ръцете настрани, на височината на раменете, и бавно издигате нагоре, докато се опрат пръстите на двете ръце горе. Повдигнете тялото на пръсти и в това положение бавно прикляквате, при което ръцете се прибират край тялото. И това упражнение се прави 6 пъти. То представлява завършване на първите пет упражнения. Нарича се магнетично събличане и обличане: надолу - събличане, нагоре - обличане.

Забележка: Тези упражнения ще правите един път през деня. Ако се правят сутрин, е прекрасно, на обяд - хубаво, а вечер - добре. Тези упражнения трябва да се правят много бавно и правилно, с добре обтегнати ръце и крака, ако искате да имате добри резултати. Движението на ръцете е за развитието на сърцето и гърдите. Съсредоточаването на мисълта усилва ума.

Изпълнението на всички упражнения пък усилва волята.

Из „Малка книга за здравето” – Учителят Петър Дънов;
Съставител: Никола Нанков; Изд.: 2004 г. - София

Comments

Leave your comment

Top