Въведение в Скритото Окултно Знание

Намалена цена!
Въведение в Скритото Окултно Знание

Скритото знание само по себе си е Древна Земя, Чиста Несътвореност...

87301603

2 книги на склад

Внимание: последни книги в наличност!

11,90 лв

14,00 лв

-15%

Корици: меки
Страници: 259
Издателство: Светът на книгите ООД
Година: 2020
Формат: среден
Състояние: НОВА
Автор: Из Словото на Учителя Петър Дънов

Скритото знание е изречимо и безмълвно.
Скритото знание излиза от Светилището на Тишината.
Скритото знание само по себе си е Древна Земя, Чиста Несътвореност.
Скритото Съкровено знание означава да си проникнал до Чистия Дух.
Скритото знание носи в себе си думи от Духа.
Скритото Окултно знание излиза от Храма на Словото.
Скритото знание е Божие достояние.
Бог е даряващият Скритото знание.
Скритото знание е Живата Сила на Бога.
На малцина е позволено Истинското знание.
За да се домогнеш до Истинското знание, ти самият трябва да си станал Истинен.
Ще дойде в тебе Истинското знание, ако си победил своята тъмнина.
Който е овладял тъмната си страна, който е овладял ума си, той може да прониква
в Храма, защото Сам Бог го е призовал.
Истинското знание е пресътворяване. Невежеството е разпад.
Древна Сила е Пазител на Скритото знание.
Само една особена Истинност може да вижда в Бога, в Скритостта.
Скритото знание е преизпълненост с Дух и Истина.
Скритото знание носи в себе си тайна вътрешна Мисия.
Само една Дълбока Божия Любов може да споделя с нас Скрито Окултно знание.
Що е Скритото знание? Чистото Благовестие.
Скритото знание е Хлябът на Ефира.
Скритото знание е област, в която живеят Жреците на Бялата Светлина.

Що е Скритото знание? Потайно Ефирно Слово, слизащо върху Избраните.
Само Скритото Окултно знание дава Тайни Указания.
Скритото знание е явна Тайна.
Скритото Окултно знание е реализирано Себепознание.
Скритото знание е Дълбинно Убежище.
Скритото знание е част от нашата Несътвореност.
Скритото знание дарява Покой и Лекота.

Елеазар Хараш

Сходни книги

Елеазар Хараш

И мракът, и светлината са було — те скриват тайната на живота. Всяко същество е длъжно да се освободи от капаните на мрака и светлината. Тогава същността на човека ще излезе наяве. Тази същност се нарича АОР АВАРОНОР — Осветеният мрак или Изначалното място.

8,10 лв 9,00 лв  

-10%

 Поръчай
Елеазар Хараш

Правилата образуват в човека качествата на живата духовност. Правилата образуват в човека чистото съзнание. Чистото съзнание е сияещо огледало, в него сам Бог се оглежда.

6,00 лв
 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Заживееш ли в Истината, ще бъдеш неразбран от хората, но ще се разбираш със себе си. Колко хубаво е да си неразбран.

11,20 лв 14,00 лв  

-20%

 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Бог е мислил, правил хиляди опити, докато най-после е създал най-красивия свят, от който вие сте недоволни. При сегашните условия по-хубав свят от този не може да съществува. И по-добър живот от сегашния не може да съществува.

11,20 лв 14,00 лв  

-20%

 Поръчай
О. Марден

„Бих отишъл в ада, ако има такова място, с всеки мой приятел, и не бих желал рая, за който съм чел някога, ако някой от приятелите ми е вън от него", казал д-р Минат Савидж в своята проповед върху „Значението на приятелството".

7,00 лв
 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Вярата е дълбоко вътрешно отношение, което черпи огромна сила от Бога.

11,70 лв
 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Прераждането е закон за усъвършенстване на човешката душа.

13,50 лв
 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Нови методи за самовъзпитание на съвременния човек по Учителя Петър Дънов

Изчерпана
Учителя Беинса Дуно

Твоите думи подреждат законите, по които ще живееш впоследствие. Елеазар

12,80 лв 16,00 лв  

-20%

 Поръчай
Учителя Петър Дънов

Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Беинса Дуно (Учителя Петър Дънов, 1864-1944), живял и работил в България.

Изчерпана
Учителя Беинса Дуно

В невъзможността човек се смирява, във възможността се извисява, но можеш ли да се извисиш, преди да си станал смирен?

15,30 лв
 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Мъдростта на едно Висше същество не е знание, а е едно Древно състояние, осветено от Истината. Елеазар Хараш

11,20 лв 14,00 лв  

-20%

 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Вътрешният Мир се основава на истинното познание на Бога. Човекът на Вътрешния Мир е скрит в Сърцето на Бога. Човекът на Вътрешния Мир е белязан с Вечност. Елеазар Хараш

Изчерпана
Учителя Беинса Дуно

Молитвата е древно изкуство на Висшата Душа.Молитвата изхожда от истиността, а в истинността няма земно мислене.Елеазар Хараш

9,90 лв
 Поръчай
Учителя Петър Дънов

Вие трябва да се грижите само за вътрешния живот, а за външния свят каквото и да става не трябва да се безпокоите. (4/стр. 129)

13,50 лв 15,00 лв  

-10%

 Поръчай
Елеазар Хараш

Посвещавам този албум на Учителя, Който е Живо Присъствие в моя живот, в Когото дишам и живея и Който ме научи, че Любовта е всякога победа, че Любовта е Свещената стихия на Живота, че Любовта е пречистият Поток от Живот и че Любовта е изпълнението на всички закони.

Изчерпана

Top