Древните Богове и падението

Намалена цена!
Древните богове и падението

Боговете са станали смъртни, станали са хора – това е Древното грехопадение...

90312701

2 книги на склад

Внимание: последни книги в наличност!

11,90 лв

14,00 лв

-15%

Корици: меки
Страници: 292
Издателство: Светът на книгите ООД
Година: 2021
Формат: малък
Състояние: НОВА
Автор: Из Словото на Учителя Петър Дънов
Съдържание:
1. Излизането на Човечеството
      ○ Първичната Душа
      ○ законът на поляризирането
      ○ пътят на развитието
2. Дървото на Боговете
      ○ страхът от Бога
      ○ изгубената Дълбина
      ○ Науката за Живота
      ○ Съкровеното Единство
3. Неведомият порядък на сътворението
      ○ Духовните Ден и Нощ
      ○ осъдените на разрушение
      ○ първородният грях
4. Същината на войната
      ○ разединението на Вселената
      ○ отрицателният път и изключенията
      ○ краят на вътрешната борба
5. Мистичният Всемир
      ○ Светли и Тъмни Слънца
      ○ бели и черни лъчи
      ○ потънкости на Любовта
      ○ Раят е на полюсите
6. Създадените по образ и подобие
      ○ обикна Бог човека и го създаде
      ○ втори път Бог ще слезе на Земята
      ○ Истината е само за Съвършените
      ○ необятният Космичен Човек
      ○ неизбежното пресъздаване
7. Послесловие

Предговор:

Древността и Боговете

Боговете са станали смъртни, станали са хора – това е Древното грехопадение.
Древният превъзхожда всички видове разум. Тези, които са съхранили Неговия Разум, са
носели Името Древната Цивилизация, а другите били наречени грехопадението.
Падението на Боговете е образ и подобие на празнота… И сега тази празнота трябва да се
изпълни с нещо Ново.
Всички, които са искали да постигнат Бога, са станали празнота. А тези, които не Го
постигат, засияват.
Това, което е поразило Боговете, е празнотата. Но преди това те са поразили себе си с идеята
да проникнат в Древния и в Неговото Съвършенство.
Неговото Съвършенство е Абсолютно Несподелимо и то е скрито във Върховното Нищо.
Празнотата поразява само поразените и тогава се е случила Древната смърт – Първата смърт,
а по-късно в Рая е дошла втората смърт.
Първата смърт е Духовното умиране, втората е материална – оковаване в тяло, във веригите
на призрачната материя.
Безумното желание на Боговете да проникнат в Бога ги е унищожило… Така Безсмъртните
станали смъртни.
Пътят към Бога е един-единствен и той се нарича Позволение от Бога.
Боговете се провалиха, защото те бяха Божествени Същества, а не Абсолютни.
Боговете бяха създадени, а Абсолютните Същества са самосъздадени чрез Позволение от
Неговата Милост – Върховния Самосъздаден.
Не може Създаденото да проникне във Върховния Самосъздаден, ако не му е позволено.
Само Върховният може да прониква във всичко.
Върховният прониква във всичко и е отвъд всичко. Той е проникването и Той го
превъзхожда.
Боговете са Създадени Сили, а Древният е Цялата Сила. Той е Величието на Цялата Сила.
Древният е Мистерия над Боговете. Той е Мистерия, неразбираема за Боговете.

Тези, които са обожавали Древната Мистерия, са останали в Древния. А тези, които са
поискали да Го овладеят, са се провалили.
Пътят към тази Върховна Мистерия е да вървиш към нея с Любов – тук няма никакви други
пътища и практики.
Върховната Мистерия трябва да я любиш като Върховна Незнайност и само това е начинът
да се приближаваш към Нея. Само Незнайното може да те обогатява. Знайното е мъртво.
Той е Океан. Той е Бездънна Любов, а Боговете са само капки от този Бездънен Океан.
Боговете са били създадени, а това означава, че те имат граници. А Той, Древният, е
Несъздаден и няма граници, няма история – само Древност и Бездна от Любов, и Непонятна
Дълбина.
Покоят е само част от състоянието на Древност и Безпределност.
Древността е Всевиждаща – тук всичко е осмислено и преизпълнено, а в сътворението
всичко се учи.
Това, което ни отделя от сътворението и ни връща в Древността, е Истината.
В Древността целта не е Доброто, а Чистата Истина, Живата Вода. Единство с Доброто
никога не е означавало Единство с Истината.
Ако Древността ти е изпратила един Учител, то е, защото ти търсиш Истината – Учителят е
от Ядрото на Истината и Той може да те учи.
В Любовта е Единението, а в Истината е Изчезването. В Премъдростта е Самото Сърце на
Древния.
Твоят чист дух е изначално Древен и той ти е даден, за да се завърнеш в Древния, в
Абсолютната родина – Дома наш насъщний.
Тот казва: Овладей себе си и ще получиш Пътя си.
Учителя казва: Ние се нуждаем само от Истината, а другото е само правилни последствия.
Който е овладял себе си, е станал Тайнство в себе си.
Ако Боговете бяха познали себе си, те щяха да познаят и Древния и това щеше да е краят на
света, и те нямаше да вкусят от падението.
Падението означаваше, че Боговете станаха врагове на себе си, и така родиха света на
сътворението.

Попитали Тот що е себепознанието. Тот казал: Узряла Божественост.
Боговете имали голяма енергия, но когато поискали да завладеят Трона на Древния, те не
познавали Върховното Нищо и Неговата Преголяма Сила и Мощ, и Неговата Мистерия.
Само Същества Храмове можели в Древността да влязат в Неговата Мистерия, а това става
само чрез Неговото Призоваване.
Древните Същества не са искали Живота, те са искали само Него, само Мистерията Му. Те
са искали само Единството си с Неговата Бездънност – само Източника.

Атлантите

Древните знаели, че Върховният не може да бъде изобразен… Те Го наричали Бог на
Близостта и знаели, че живеят благодарение на тази Близост. И така те поставили Орела,
Древния, на първо място, а живота си – на второ място заради тази изумителна Близост.

Атлантите

Така Атлантите се отказали от знанията и магията… Те пожелали да придобият само
Неговата Близост, която за тях била Тайната на техния живот.

Атлантите

Така, чрез тази Близост с Древния, те започнали да познават все повече себе си в
Непознаваемото и узнали, че то е Безпределно… и че край няма.

Атлантите

За Атлантите падението на Боговете показвало, че те ценели повече себе си и живота,
отколкото Орела, Древния… Така падението означавало на кого си по-верен – на себе си или
на Орела.

Атлантите

Падението можело, според Висшите Атланти, да се преодолее само чрез Близост с Орела…
Който избирал Орела, придобивал Реалност. А който избирал себе си, ставал илюзия.

Атлантите

Падението е глас на отделянето. Истинският човек е глас от Древността, а не от миналото.

Атлантите

Идеята за падението е скрито съкровище, защото падението ще задълбочи и усили търсачите
на Близостта с Орела.

Атлантите

АУМ

Елеазар Хараш, Варна, декември 2020 г.

Сходни книги

Елеазар Хараш

И мракът, и светлината са було — те скриват тайната на живота. Всяко същество е длъжно да се освободи от капаните на мрака и светлината. Тогава същността на човека ще излезе наяве. Тази същност се нарича АОР АВАРОНОР — Осветеният мрак или Изначалното място.

8,10 лв 9,00 лв  

-10%

 Поръчай
Елеазар Хараш

Правилата образуват в човека качествата на живата духовност. Правилата образуват в човека чистото съзнание. Чистото съзнание е сияещо огледало, в него сам Бог се оглежда.

6,00 лв
 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Заживееш ли в Истината, ще бъдеш неразбран от хората, но ще се разбираш със себе си. Колко хубаво е да си неразбран.

11,20 лв 14,00 лв  

-20%

 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Бог е мислил, правил хиляди опити, докато най-после е създал най-красивия свят, от който вие сте недоволни. При сегашните условия по-хубав свят от този не може да съществува. И по-добър живот от сегашния не може да съществува.

11,20 лв 14,00 лв  

-20%

 Поръчай
О. Марден

„Бих отишъл в ада, ако има такова място, с всеки мой приятел, и не бих желал рая, за който съм чел някога, ако някой от приятелите ми е вън от него", казал д-р Минат Савидж в своята проповед върху „Значението на приятелството".

7,00 лв
 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Вярата е дълбоко вътрешно отношение, което черпи огромна сила от Бога.

11,70 лв
 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Прераждането е закон за усъвършенстване на човешката душа.

13,50 лв
 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Нови методи за самовъзпитание на съвременния човек по Учителя Петър Дънов

Изчерпана
Учителя Беинса Дуно

Твоите думи подреждат законите, по които ще живееш впоследствие. Елеазар

12,80 лв 16,00 лв  

-20%

 Поръчай
Учителя Петър Дънов

Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Беинса Дуно (Учителя Петър Дънов, 1864-1944), живял и работил в България.

Изчерпана
Учителя Беинса Дуно

В невъзможността човек се смирява, във възможността се извисява, но можеш ли да се извисиш, преди да си станал смирен?

15,30 лв
 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Мъдростта на едно Висше същество не е знание, а е едно Древно състояние, осветено от Истината. Елеазар Хараш

11,20 лв 14,00 лв  

-20%

 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Вътрешният Мир се основава на истинното познание на Бога. Човекът на Вътрешния Мир е скрит в Сърцето на Бога. Човекът на Вътрешния Мир е белязан с Вечност. Елеазар Хараш

Изчерпана
Учителя Беинса Дуно

Молитвата е древно изкуство на Висшата Душа.Молитвата изхожда от истиността, а в истинността няма земно мислене.Елеазар Хараш

9,90 лв
 Поръчай
Учителя Петър Дънов

Вие трябва да се грижите само за вътрешния живот, а за външния свят каквото и да става не трябва да се безпокоите. (4/стр. 129)

13,50 лв 15,00 лв  

-10%

 Поръчай
Елеазар Хараш

Посвещавам този албум на Учителя, Който е Живо Присъствие в моя живот, в Когото дишам и живея и Който ме научи, че Любовта е всякога победа, че Любовта е Свещената стихия на Живота, че Любовта е пречистият Поток от Живот и че Любовта е изпълнението на всички закони.

Изчерпана

Top