Божествено учение за Висшия Подход

Намалена цена!
Божествено учение за Висшия Подход

Учителя Петър Дънов (други книги »)

Предговор: Който е овладял Тайната на Подхода, той е станал Господар на Покоя. Човек с Подход има власт над времето и света...

2 книги на склад

Внимание: последни книги в наличност!

12,60 лв

14,00 лв

-10%

Корици: меки
Страници: 328
Издателство: Логос
Година: 2014
Формат: ~
Състояние: НОВА

Каталожен номер: 31831604


Подходът е Древност, отношенията са дошли по-късно.
В отношенията размишляваш. В Подхода израстваш.
В Подхода има нещо, което може да смути дори и хаоса.
Отношенията са болести, знания, поучения. Подходът е лекарство, опит, Мъдрост.
Отношенията те учат, а Подходът те променя.
Който търси Истината, преди всичко трябва да открие Подхода. Отношенията са пътувания във времето, а Подходът е Вдъхновение.
Отношенията търсят човека. Подходът търси Бога.
Отношенията са търсене. Подходът е Завръщане, Възкресение.
Подходът е нещо, извлечено от самия Бог, а отношенията са от падналите духове.
Подходът е несътворен. Отношенията са сътворени.
Отношенията имат край. Подходът започва, но никога не свършва.
Който има Подход, чува Древния Му Глас. Който няма Подход, над него царува съдбата.
Отношенията са влизане в света. Подходът е излизане от света.
Тези, които обичат света, нямат Подход нито към себе си, нито към другите.
Подходът е Жив Закон, а не видение.
Подходът е устроителят на живота.
Подходът е ваятелят на равновесието.
Чистият Подход, дори когато е явен, е Тайно Изкуство.
Чистият Подход е нещо по-дълбоко от опита: той е Окултна Мъдрост, а опитът е нещо, което дълго трябва да зрее.
Ние можем да оправим себе си само чрез Чистия Подход, защото той е Светъл Водач.
Човекът не знае къде води себе си, но Чистият Подход знае Пътя.
Тези, които не познават Чистия Подход, ще бъдат изморени от себе си.
Който няма Чист Подход, е разрушител на себе си.
Всяко зло се разбива в Чистия Подход.
Чистият Подход е Врата за слизането на Висшия свят.
Чистият Подход е Висш знак, той идва от Вис­ша област в човека.
Човешкият подход е убиец на Истината. Божественият Подход е възкресител на Истината.
Пречистият Подход е крепост на Бога – в този Подход вибрира сам Бог.
Чистият Подход е крепост. Отношенията са развалини и някакъв човешки опит.
Твоят Древен Път е скрит в твоите Подходи към нещата.
Чистият Подход е нещо много повече от метод.
„Господи, научи ме на Твоя Подход, защото Твоят Подход е Изцеление!“
Великият Древен Подход – той съществува, а не бъдещето.
Узнал ли си Подхода, ще видиш Безкрая, а щом го видиш, не си вече от човешката раса.
Чистият Подход е Глас от Древност. Яви ли се, той смущава дори боговете.
Има Подход, при който и смъртта е замръзнала.
Когато духовете са изгубили Подхода, те са напуснали Вечността и са станали хора.
Подходът не общува със света. Той общува с Древното Начало.
Подходът разрушава света и възражда Вечността.
Ако имаме Подход, Древността ни е дала нещо от себе си.
Древният дарява Избраните с Подход.
Подходът е Светилището на Древния.
Подходът е остров от Прасветлина.
Подходът е противоположност на Вселената и затова тя е блуждаеща. Подходът има Обиталище в Бога, а във Вселената слиза рядко.
Подходът е велик преобразител на духовете.
Подходът е Древно Богатство. Той вдъхва в човека Бог и човек почва да диша Бога.
Подходът променя условията.
Подходът дарява вечен развой – той се движи от Пълнота в Пълнота.
Подходът е власт, защото Подходът е нещо в Бога.
Подходът е рядко Цвете: то е израсло във вихъра на Огъня.
Подходът е събудител на най-древната и чиста Сила у човека – Сила, в която сам Бог се оглежда.

АУМ

Елеазар Хараш
Юни, 2014 г.


Съдържание:
 
Учителят: Моят метод 11
Приемайте трудностите със Свещена идея за Бога 38
С благоговение ще седите пред добрия и лошия живот 47
Така постъпва Любовта 49
Примиряване по нов начин между мъже и жени 57
Пазете ближния си като себе си 70
От тия грешници си създайте приятели 75
Истинско отношение между братя и сестри 79
Божественото Учение изисква обхода 84
Първото нещо: Дайте си свобода 87
Бог казва: „Щедро давайте“ 90
Нов девиз: „От мене да мине!“ 100
Ако искаш да покажеш силата си, ще простиш 102
„Любете враговете си“ 106
„Обърни и другата страна“ 111
Два различни подхода 113
Иска се Чистота и Безкористие 136
Това е Благородство 145
Това значи разбиране на живота 155
Този е най-правилният начин 158
Ще имате Подход и към себе си 166
На всичко се радвайте 172
За всичко благодарете 184
Всичко да ви е приятно 205
Виждайте добрата страна 209
Веднага превръщайте нещата 219
Да чувам песен да се пее 231
Дайте едно угощение 240
Страданията са богатства 243
Бъдете много учтиви с болестите 249
Отнасяйте се добре със злините и нещастията 255
Обидата да ви повдигне 265
Злото го поздравете и се оттеглете 275
Смъртта е наша сестра 279
Самообладание трябва сега 281
Бъдете внимателни към всяко живо същество 290
Най-малката постъпка 297
Търсете Новия живот 300
Това е Божественото 307
Дух на саможертва 315
Бъдете герои! 318
Мъдрецът, философът, адептът, светията 322

Сходни книги

Елеазар Хараш

И мракът, и светлината са було — те скриват тайната на живота. Всяко същество е длъжно да се освободи от капаните на мрака и светлината. Тогава същността на човека ще излезе наяве. Тази същност се нарича АОР АВАРОНОР — Осветеният мрак или Изначалното място.

8,10 лв 9,00 лв  

-10%

 Поръчай
Елеазар Хараш

Правилата образуват в човека качествата на живата духовност. Правилата образуват в човека чистото съзнание. Чистото съзнание е сияещо огледало, в него сам Бог се оглежда.

6,00 лв
 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Заживееш ли в Истината, ще бъдеш неразбран от хората, но ще се разбираш със себе си. Колко хубаво е да си неразбран.

11,20 лв 14,00 лв  

-20%

 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Бог е мислил, правил хиляди опити, докато най-после е създал най-красивия свят, от който вие сте недоволни. При сегашните условия по-хубав свят от този не може да съществува. И по-добър живот от сегашния не може да съществува.

11,20 лв 14,00 лв  

-20%

 Поръчай
О. Марден

„Бих отишъл в ада, ако има такова място, с всеки мой приятел, и не бих желал рая, за който съм чел някога, ако някой от приятелите ми е вън от него", казал д-р Минат Савидж в своята проповед върху „Значението на приятелството".

7,00 лв
 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Вярата е дълбоко вътрешно отношение, което черпи огромна сила от Бога.

11,70 лв
 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Прераждането е закон за усъвършенстване на човешката душа.

13,50 лв
 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Нови методи за самовъзпитание на съвременния човек по Учителя Петър Дънов

Изчерпана
Учителя Беинса Дуно

Твоите думи подреждат законите, по които ще живееш впоследствие. Елеазар

12,80 лв 16,00 лв  

-20%

 Поръчай
Учителя Петър Дънов

Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Беинса Дуно (Учителя Петър Дънов, 1864-1944), живял и работил в България.

Изчерпана
Учителя Беинса Дуно

В невъзможността човек се смирява, във възможността се извисява, но можеш ли да се извисиш, преди да си станал смирен?

15,30 лв
 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Мъдростта на едно Висше същество не е знание, а е едно Древно състояние, осветено от Истината. Елеазар Хараш

11,20 лв 14,00 лв  

-20%

 Поръчай
Учителя Беинса Дуно

Вътрешният Мир се основава на истинното познание на Бога. Човекът на Вътрешния Мир е скрит в Сърцето на Бога. Човекът на Вътрешния Мир е белязан с Вечност. Елеазар Хараш

Изчерпана
Учителя Беинса Дуно

Молитвата е древно изкуство на Висшата Душа.Молитвата изхожда от истиността, а в истинността няма земно мислене.Елеазар Хараш

9,90 лв
 Поръчай
Учителя Петър Дънов

Вие трябва да се грижите само за вътрешния живот, а за външния свят каквото и да става не трябва да се безпокоите. (4/стр. 129)

13,50 лв 15,00 лв  

-10%

 Поръчай
Елеазар Хараш

Посвещавам този албум на Учителя, Който е Живо Присъствие в моя живот, в Когото дишам и живея и Който ме научи, че Любовта е всякога победа, че Любовта е Свещената стихия на Живота, че Любовта е пречистият Поток от Живот и че Любовта е изпълнението на всички закони.

Изчерпана

Top