Практическа английска граматика

Намалена цена!
Практическа английска граматика

В.Кацарова и А.Павлова (други книги »)

80022890605

1 книга на склад

Внимание: последни книги в наличност!

12,60 лв

14,00 лв

-10%

Корици: меки
Страници: 277
Година: 1990
Формат: среден
Състояние: добро
Език: български
Издател: Народна просвета
Каталожен номер: 80022890605

Сходни книги

Авторски колектив

...максимално достъпна за всички възрасти, като транскрипцията е осъществена на български и Ви дава възможност за изцяло самостоятелно обучение.

Изчерпана
БЛАГОЙ МАВРОВ

ПРЕДСТАВЯ най-късата пътека да се проговори на чужд език: ако се работи цял ден, начеващият ще я усвои за седем седмици, а напредналият ще я мине за седем деня.

13,50 лв
 Поръчай
АТ.ПАНТЕЛЕЕВ

Настоящата „Стенографска христоматия" съдържа подбрани и методически разработени четива и диктовки на стенографно и обикновено писмо, предназначени за овладяване на стенографската теория и практика чрез упражнения в четене и писане.

9,90 лв
 Поръчай
ГЕОРГИ Н.САПУНДЖИЕВ

Всичко това се ясно вижда от настоящата книжка на г. Сапунджиева, която препоръчваме на българския читател.

14,40 лв
 Поръчай
Енрико Дамини

И затова всички курсове по италиански език в България —- уредени било в София, било в провинцията — до сега са били винаги много добре посрещани и са давали отлични резултати.

18,00 лв
 Поръчай
СВЕТОСЛАВ КОЛЕВ

Има уроци, в които човек се смее от сърце, и други - при които се хваща, че вече е започнал да си говори сам, а дори и да се съобразява с произношението.

7,20 лв
 Поръчай
Г.Класов Х.Махмудова М.Проданова

Настоящият разговорник съдържа десет основни теми из нашето ежедневие, включващи речникова и разговорна част.

7,20 лв
 Поръчай
Д.Григоров Ат.Звездинов

Времената се менят. Променят се и посоките, в които често пътуваме. Предлагаме ви най-новия допълнен разговорник, който ще улесни вашия престой или транзитно преминаване през Чехия.

Изчерпана
Д.Спасов П.Бульова

Книгата „Английските предлози" е ценно помагало при активното използуване на английски език — при говор, писмена употреба, при преводи на английски.

8,10 лв
 Поръчай
Gerhard Helbig Joachim Buscha

Die vorliegende „Deutsche Ubungsgrammatik" setzt die grammatische Beschreibung, wie sie in der „Deutschen Grammatik. Ein Handbuch fur den Auslanderunterricht" und danach in der „Kurzen deutschen Grammatik fur Auslander" vorgenommen worden ist, in Ubungen um...

14,40 лв
 Поръчай
Кирил Бабов

Книгата е предназначена за студентите по руска филология и е съобразена с изискванията към теоретичния курс по методика на руски език в университетите и висшите педагогически институти...

11,70 лв
 Поръчай
Авторски колектив

Учебникът „Современньш русский литературньш язик" е предназначен за студенти, които слушат теоретичния курс по съвременен руски литературен език. Материалът е разработен с оглед на изискванията към студентите от този курс.

9,00 лв
 Поръчай
Авторски колектив

Настоящий учебник предназначен для студентов Зкономического университета г. Варна, желающих изучать русский язык для целей делового общения. Учебник состоит из двух частей, что обусловлено характером обучения специализированному языку.

14,40 лв
 Поръчай
К.Бабов

В книгата е разгледана цялостната система от предлози и предложни конструкции в съвременния руски език.

11,70 лв
 Поръчай
Елка Тодева Вернер Енингер

АНГЛИЙСКИ НАГОТОВО е помагало с подчертана практическа насоченост, което ще ви доближи до речевите стандарти на англоговорещите страни.

15,30 лв
 Поръчай
Л.Кортес Н.Никифорова О.Судленкова

В пособии прослеживаются пути развития английской литературы, начиная со Средневековья и до наших дней.

9,00 лв
 Поръчай

В граматиката са застъпени цялостно и изчерпателно основните положения на фонетиката, морфологията и синтаксиса за изучаване на съвременния италиански език в практически аспект.

9,00 лв
 Поръчай
Ангелика Г.Бек

* Компактен самоучител по немски за начинаещи;* 30 тематични урока с автентични диалози;

Изчерпана
Авторски колектив

Книгата за извънкласно четене по съветска литература е предназначена за учениците от 10. клас. Тя има за цел да разшири познанията на средношколците за съветската литература, да ги въведе в съвременните художествени явления...

9,90 лв
 Поръчай
Авторски колектив

»Deutsch intensiv« ist ein Sprachkurs fur Erwachsene. Ziel des Kurses ist die Vermittlung eines ausgewahlten Sprachmaterials und die Ent-wicklung sprachlichen Konnens auf der Basis sicherer, dauerhafter und anwendungsbereiter Kenntnisse...

Изчерпана
Венцеслава Петржикова-Крънджалова

Този учебник възникна в резултат на тригодишния ми опит като ръководителка на курсовете по чешки език за българи, уреждани тримесечно по два пъти годишно от Комитета за Българо-чехословашка взаимност.

18,00 лв
 Поръчай
И.В.Баранников Л.А.Варковицкая

"Русский язык в картинках" - это пособие по развитию речи, предназначенное для подготовительных и первых классов национальных школ, а также иностранцев, начинающих изучать русский язык.

Изчерпана
Л.Кръстева

Книгата съдържа две части — Правописът чрез звуковете и Правописът чрез граматиката.

8,10 лв
 Поръчай
Адриана Балчева Венета Дончева

Наръчникът е предназначен за читателите, желаещи да изучават самостоятелно френски език.

Изчерпана

Top