Живият глас. Лекции XXVIII том

Намалена цена!
Живият глас. Лекции XXVIII том

Елеазар Хараш (други книги »)

Красиво е да срещнеш в живота си Гласа на Истината.  - Елеазар Хараш

78611606

5 книги на склад

9,00 лв

10,00 лв

-10%

Корици: меки
Страници: 158
Издателство: Светът на книгите ОО
Година: 2018
Формат: среден
Състояние: НОВА
Език: български

Каталожен номер: 78611606


Гласът е Мистерия

Има много хора, които ти говорят външно; но когато някой ти говори с Тайната на Гласа, с Тайната на Бога в себе си – тогава той те докосва вътрешно и ти казва нещо отвъд думите.

Сътворените гласове са напуснали Тишината. Несътворените са останали в Тишината.

Бог има Таен и Могъщ Глас – и когато Бог иска някой от избраните да Го чуе ясно, Той отстранява всички други гласове.

Има гласове с голяма дълбочина, която идва от Невидимото.

Гласът е особен род тънка, духовна енергия – и тази тънка енергия може да изговаря същността.

Духовният глас се определя от чистотата на съзнанието.

Това, което чуваш в дълбините си, е по-важно от това, което виждаш.

Ако искаш да чуеш разумния глас в живота си – слушай с Целостта си.

Чистотата е гласът на живота.

От чистия глас извира светлина и сияние.

Произходът на гласа е Тайнство на Божието действие. Гласът е Тайна на отделянето от животинското царство. Нещо от същността на Душата е влязло в органа на речта и това е отличило човека от животното. Словото е влязло в гласа и речта на човека и е призовало човека към един друг път на развитието.

Гласът може да бъде всесилен лекар, мъдър Учител, тайнствен успокоител, чуден вдъхновител, източник на радост, слънчево тайнство, кристален мост...

Има гласове, които действат като еликсир. Има гласове, които ни повеждат към Бога, към чистия път на развитието.

Красиво е да срещнеш в живота си Гласа на Истината.

 Елеазар Хараш

CЪДЪPЖAHИE:
OKУЛTHИЯT EГИΠET
(Лeĸция 1)................................................. 6
ΠИPAMИДИTE
(Πъpвa идeя зa paзмишлeниe)................. 9
OKУЛTHИЯT EГИΠET Πpoдължeниe
(Лeĸция 2)............................................... 11
HETEPЪT, T.E. БOГ
(Bтopa идeя зa paзмишлeниe).............. 15
CЛOBOTO HA TOT
(Лeĸция 3)............................................... 17
MAAT, ИЛИ ИCTИHATA, T.E. ΠPABИЛHOCTTA
(Tpeтa идeя зa paзмишлeниe)............... 23
ATЛAHTИДA
(Лeĸция 1)............................................... 27
CBOБOДATA
(Πъpвa идeя зa paзмишлeниe)............... 30
ATЛAHTCKOTO MИCЛEHE
(Лeĸция 2)............................................... 33
ИCTИHATA
(Bтopa идeя зa paзмишлeниe).............. 36
ATЛAHTCKOTO MИCЛEHE Πpoдължeниe
(Лeĸция 3)............................................... 39
ЖPEЦЪT ATЛAHT
(Tpeтa идeя зa paзмишлeниe)............... 43
ДOГOHИTE
(Лeĸция 1)............................................... 49
ДOГOHИTE: УCTHOTO ΠPEДAHИE Πpoдължeниe
(Πъpвa идeя зa paзмишлeниe)............... 52
ДOГOHИTE: БOГ И ДPEBHИЯT MИPOГЛEД Πpoдължeниe
(Лeĸция 2)............................................... 54
ДOГOHИTE: ЧOBEKЪT KOBЧEГ Πpoдължeниe
(Bтopa идeя зa paзмишлeниe).............. 57
УЧEHИETO ЗA БPAXMAH – УЧEHИETO ЗA BEЛИKИЯ ДУX
(Лeĸция 3)............................................... 58
УЧEHИETO ЗA БPAXMAH – УЧEHИETO ЗA BEЛИKИЯ ДУX Πpoдължeниe
(Tpeтa идeя зa paзмишлeниe)............... 64
БOДXИДXAPMA
(Лeĸция 1)............................................... 69
БOДXИДXAPMA Πpoдължeниe
(Πъpвa идeя зa paзмишлeниe)............... 72
OKУЛTHИЯT БУДИЗЪM
(Лeĸция 2)............................................... 75
УMЪT
(Bтopa идeя зa paзмишлeниe).............. 80
CИMBOЛИЧHИЯT БУДИЗЪM
(Лeĸция 3)............................................... 83
БУДA-CЪCTOЯHИETO
(Tpeтa идeя зa paзмишлeниe)............... 87
CИЯEЩИЯT ИCЛЯM
(Лeĸция 1)............................................... 94
ИCЛЯMЪT: ЗДPABETO
(Πъpвa идeя зa paзмишлeниe)............... 97
CИЯEЩИЯT ИCЛЯM Πpoдължeниe
(Лeĸция 2)............................................... 99
ИCЛЯMЪT: ИCTИHATA
(Bтopa идeя зa paзмишлeниe)............ 101
MOXAMEД – ΠPEKPACHИЯ
(Лeĸция 3)............................................. 103
MOXAMEД Πpoдължeниe
(Tpeтa идeя зa paзмишлeниe)............. 106
EГИΠET
(Лeĸция 1)............................................. 111
XEKAУ, T.E. CBEЩEHИTE ДУMИ
(Πъpвa идeя зa paзмишлeниe)............. 114
TOT
(Лeĸция 2)............................................. 116
KOTKИTE
(Bтopa идeя зa paзмишлeниe)............ 121
TOT Πpoдължeниe
(Лeĸция 3)............................................. 124
БOГ
(Tpeтa идeя зa paзмишлeниe)............. 128
ЛAO ДЗЪ
(Увoднa лeĸция)................................... 132
ЧИCTИЯT CMЯX
(Лeĸция 1)............................................. 135
БИCEPИ
(Πъpвa идeя зa paзмишлeниe)............. 139
ЧИCTИЯT CMЯX Πpoдължeниe
(Лeĸция 2)............................................. 142
БИCEPИ Πpoдължeниe
(Bтopa идeя зa paзмишлeниe)............ 146
CMEШHИ AФOPИЗMИ
(Лeĸция 3)............................................. 149
CMEШHИ AФOPИЗMИ Πpoдължeниe
(Tpeтa идeя зa paзмишлeниe)............. 154

Напишете отзив

Живият глас. Лекции XXVIII том

Живият глас. Лекции XXVIII том

Красиво е да срещнеш в живота си Гласа на Истината.  - Елеазар Хараш

Сходни книги

Елеазар Хараш
10,80 лв 12,00 лв  

-10%

 Поръчай
Елеазар Хараш
12,60 лв 14,00 лв  

-10%

 Поръчай
Елеазар Хараш
8,50 лв 10,00 лв  

-15%

 Поръчай
Елеазар Хараш
10,80 лв 12,00 лв  

-10%

 Поръчай
Елеазар Хараш
12,60 лв 14,00 лв  

-10%

 Поръчай
Елеазар Хараш
9,00 лв
 Поръчай
Елеазар Хараш
10,00 лв
 Поръчай
Елеазар Хараш
6,30 лв
 Поръчай
Елеазар Хараш
7,20 лв
 Поръчай
Елеазар Хараш
6,30 лв
 Поръчай
Елеазар Хараш
7,50 лв
 Поръчай
Елеазар Хараш
11,90 лв 14,00 лв  

-15%

 Поръчай
Елеазар Хараш
10,80 лв 12,00 лв  

-10%

 Поръчай
Елеазар Хараш
10,20 лв 12,00 лв  

-15%

 Поръчай
Елеазар Хараш
10,80 лв 12,00 лв  

-10%

 Поръчай
Елеазар Хараш
10,80 лв 12,00 лв  

-10%

 Поръчай
Елеазар Хараш
9,60 лв 12,00 лв  

-20%

 Поръчай
Елеазар Хараш
10,80 лв 12,00 лв  

-10%

 Поръчай
Елеазар Хараш
11,90 лв 14,00 лв  

-15%

 Поръчай
10,80 лв 12,00 лв  

-10%

 Поръчай
10,20 лв 12,00 лв  

-15%

 Поръчай
10,80 лв 12,00 лв  

-10%

 Поръчай
13,60 лв 16,00 лв  

-15%

 Поръчай
13,60 лв 16,00 лв  

-15%

 Поръчай

Top