Млад кибернетик

Намалена цена!
Млад кибернетик

Юрий Отряшенков (други книги »)

Книгата представлява оригинално научно¬популярно енциклопедично издание за ки¬бернетиката, богато и находчиво илюстрира¬но с многобройни рисунки и схеми…

90055370508

1 книга на склад

Внимание: последни книги в наличност!

22,50 лв

25,00 лв

-10%

Корици: твърди
Страници: 383
Година: 1981
Формат: среден
Състояние: много добро
Език: български
Издател: Техника
Книгата представлява оригинално научно¬популярно енциклопедично издание за ки¬бернетиката, богато и находчиво илюстрира¬но с многобройни рисунки и схеми. Тя да¬ва възможност на най-широк кръг читатели да се запознаят с основите на кибернетика¬та и с взаимната връзка между кибернети¬ката и програмирането, теорията на вероят-ностите, информатиката, електронноизчисли¬телната техника и роботиката. По дадените в нея схеми и съвети читателите могат са¬ми да построят редица кибернетични устрой¬ства.
Предназначена е за юноши и младежи от средна и старша възраст.

Сходни книги

Станислав Симеонов и Петър Катъров

Книгата е учебник по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации"....

Изчерпана
А.Кеворкян и Г.Георгиев

Учебникът по текстилна лаборатория обхваща органолептически, микроскопни...

22,50 лв 25,00 лв  

-10%

 Поръчай
Авторски колектив

Учебникът по "Пишещи и сметачни машини" е за касови, счетоводни, фактурни и перфокартни машини.

Изчерпана
И.Георгиев

Книгата съдържа подробно описание на интересни електронни схеми в устройства, които освен в извънкласната дейност на учащите се ...

Изчерпана
Давид Матв.Комски

Книгата популярно, в увлекателна форма запознава читателя с теорията на игрите и играещите автомати...

18,00 лв 20,00 лв  

-10%

 Поръчай
С.Стоянов и Д.Живков

Педлаганият учебник е предназначен за учениците от техникумите по силнотокова електротехника, специалност електрообзавеждане на промишлени предприятия.

11,70 лв 13,00 лв  

-10%

 Поръчай
В.Бинек и Х.Хайбл

Справочникът съдържа основни сведения, закони, правила и формули на приложната електротехника, представени като въпроси и отговори...

Изчерпана
Лари Въстреът

Много велики открития и полезни изобретения са се родили случайно или са свързани със забавни, поучителни истории...

7,20 лв 8,00 лв  

-10%

 Поръчай
Йордан Касабов

В книгата в достъпна форма се разказва за това, какво представлява силицият — най-изтькнатият представител на полупроводниците.

10,80 лв 12,00 лв  

-10%

 Поръчай
Т.Райчев и Т.Танчев

В учебника са разгледани основните теоретични въпроси на телеграфията...

14,40 лв 16,00 лв  

-10%

 Поръчай
А.Ваклинов Л.Божков

Книгата е предназначена за учебник на техникумите по силнотокова електротехника...

Изчерпана
С.Бояджиев С.Йоцов А.Андреев

Учебникът е написан в съответствие с програмата по „Машинно чертане" за техникумите по механотехника за редовните ученици от I и II курс,...

18,00 лв 20,00 лв  

-10%

 Поръчай
Д.Даскалов и С.Василев

Разгледани са машини от всички основни групи, които са масово разпространени в нашето селско стопанство...

Изчерпана
А.Сокачев

В книжката са дадени необходимите данни за практическа работа на над 600 радиолампи и кинескопи, които се срещат в произведените и внесените у нас ...

5,40 лв 6,00 лв  

-10%

 Поръчай
Д.Кочов и Л.Прангов

В това кратко ръководство са описани в сбита форма конструкцията, начинът на действие, особеностите на експлоатацията и поддържането на...

9,00 лв 10,00 лв  

-10%

 Поръчай
К.Христов

Книгата е написана като учебник по Специална част и експлоатация на електрическите централи и подстанции...

Изчерпана
Георги Деянов и Вълю Славов

...може да се ползува както от монтьори и щандисти на електрически уреди, ученици от политехническите училища...

10,80 лв 12,00 лв  

-10%

 Поръчай
Христо Д.Шинев

В книгата са разгледани основните въпроси от теорията на проводниковите и пространствените антени....

27,00 лв 30,00 лв  

-10%

 Поръчай
А.Петров

Брошурата има чисто практически характер. В нея са разгледани на леснодостъпен език най-характерните въпроси, свързани с изработването на различните видове...

9,00 лв 10,00 лв  

-10%

 Поръчай
Койчо Витанов

В книгата се разглежда влиянието на смущенията от различни източници върху радиоприемането и телевизионното приемане. ...

19,80 лв 22,00 лв  

-10%

 Поръчай
С.Еърис

В речника са включени около 2800 статии на термини от областта на съобщителната техника, както и 43 схеми и диаграми за илюстриране на някои по-важни понятия...

14,40 лв 16,00 лв  

-10%

 Поръчай
Йордан Боянов

Справочникът съдържа подробни данни и схеми на цокли на около 8000 приемно-усилвателни, токоизправителни, стабилизаторни, индикаторни и други лампи....

Изчерпана
К.Атанасов и Н.Чукалов

В учебника са изложени начините за изпитване на електрическите машини, трансформатори и токоизправители...

13,50 лв 15,00 лв  

-10%

 Поръчай
Г.Башкирова

„Ако на небето изчезнат звездите, интересно каква би станала психологията на хората?" — попита един писател. И отговори сам на себе си: „Навярно малко по-друга".

7,20 лв 8,00 лв  

-10%

 Поръчай
В.Конрад

Книгата ни развежда из интересния свят на електричеството от времето на началното развитие на науката за него до днес...

30,60 лв 34,00 лв  

-10%

 Поръчай
Авторски колектив

В сборника са дадени задачи от различните области на съпротивление на материалите...

24,30 лв 27,00 лв  

-10%

 Поръчай
Тибор Бенце

Настоящата книга е изготвена като интересно четиво помагало за радиолюбители и инженери...

12,60 лв 14,00 лв  

-10%

 Поръчай

Top