Учебна рисунка


А.М.Соловиев, Г.Б.Смирнов, Е.С.Алексиева (други книги »)

... Рембранд, използувайки тона, постига необикновена сила и дълбочина в разкриването на психичното състояние на своите герои; Холбайн, който майсторски владее линията, дава изключително точни и живи портретни характеристики на хората от своето време.

1 книга на склад

Внимание: последни книги в наличност!

37,80 лв

Корици: твърди
Страници: 244
Издателство: Наука и изкуство
Година: 1963
Формат: ~
Състояние: добро

Каталожен номер: 2731303


Съдържание:
Глава I.   Методическо наследство на руската школа на рисунката
Глава II.  Методически обосновки на рисуването от натура
Глава III. Законите на линейната перспектива, приложени в рисуването
Линейна перспектива
Светлосянка
Глава IV. Практическо обучение
Геометрични тела и натюрморт
Глава
Рисуване на гипсови отливки и череп
Човешка фигура
Скица
Приложения
Списък на илюстрации (228 рисунки)

Напишете отзив

Учебна рисунка

Учебна рисунка

... Рембранд, използувайки тона, постига необикновена сила и дълбочина в разкриването на психичното състояние на своите герои; Холбайн, който майсторски владее линията, дава изключително точни и живи портретни характеристики на хората от своето време.

Сходни книги

НИСИМ МЕЛАМЕД

Настоящият сборник съдържа статии, в които наши художници от различни видове и жанрове на изобразителното и приложното ни изкуство споделят свои мисли и вълнения върху творчеството, като имат предвид своя собствен художнически път и творения.

Изчерпана
СДРУЖЕНИЕ НА ХУДОЖНИЦИТЕ

Създаването на групата на художниците във Варна води началото си от учредяването на Дружеството на варненските художници през 1943 г. със свой устав в защита на техните професионални интереси.

14,40 лв
 Поръчай
ГЕОРГИ ШАПКАРОВ

Димитър Казаков, наречен от близките му Нерон, е същинска природна стихия, неудържима сила, човек, дълбоко сраснал със земята си, който умее чрез своите картини да възстанови за нас и за самите българи цялата история на българското изкуство и на всичките негови форми.

25,20 лв
 Поръчай
ПРИНЦ ПАПА ЖАН

Творбата "Книга на Любовта" е безспорна класика и няма аналог в Световната история. Такова вълнуващо писание, няма никъде другаде!

Изчерпана
РОЛАНДО КРИСТОФАНЕЛИ

Днес, като пишех на един приятел в Рим,ми хрумна нещо, което ми се стори, че не е за пренебрегване. Запитах се далине бих могъл да записвам на листове част от нещата, които разказвах на моя приятел в Рим и да ги съхранявам в книжата си.

11,70 лв
 Поръчай
ЗИГМУНД ФРОЙД

Внимание! Втората книга е в добро състояние; цена: 8.00 лв. при 10% отстъпка: 7.20 лв.

9,00 лв 10,00 лв  

-10%

 Поръчай
Гюла Ласло

Книгата, анализ на творчеството на художниците,  съдържа  отделни снимки-репродукции в плик...

Изчерпана
Христо Ковачевски

През своето многовековно съществувание картината не само навлизала все no-дълбоко в бита на хората — постепенно тя създала и един свой собствен свят.

9,90 лв
 Поръчай
У.Съмърсет Моъм

Този роман е едно изследване на природата на изкуството, на онази магия на творчеството, която ражда красота.

7,20 лв
 Поръчай
Анри Перюшо

Гоген е станал жертва на многобройни легенди, създадени от враговете му, от приятелите му, а нe от самия него" — пише Анри Перюшо...

9,90 лв
 Поръчай
Борис Колев

С този очерк авторът не цели да даде на читателите пълна представа за развитието и постиженията на българското графично изкуство.

Изчерпана
Съставител Виолета Йолова

МЕТОДИЧЕСКИ И БИБЛИОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ

11,70 лв
 Поръчай
Татяна Вучева

Романтизмът и колоритът ме отвеждат право към Йожен Дьолакроа. Не зная дали се гордее, че е романтик, но мястото му е именно в тази съвременна школа, а и по-голямата част от публиката отдавна, едва ли не още след първата му творба, го избра за неин водач. Шарл Бодлер

Изчерпана
Анри Перюшо

„Животът на Мине" не е романизирана биографии, а задълбочено и документирано изследване, в което научната добросъвестност се съчетава с увлекателно изложение, наситено с тънък хумор и вълнуващ драматизъм.

9,90 лв 11,00 лв  

-10%

 Поръчай
Христо Ковачевски

Художници—революционери...

19,80 лв 22,00 лв  

-10%

 Поръчай
Леонид Волински

През пролетта на 1945 година имах щастието да участвувам в спасяването от унищожение на безценните съкровища на Дрезденската галерия.

9,00 лв 10,00 лв  

-10%

 Поръчай
Делка Димитрова

Кои са художествено-историческите рамки, в които протича животът и творчеството на майсторите на изобразителното изкуство...

9,00 лв 10,00 лв  

-10%

 Поръчай
Автор-съставител Георги Ст.Димитров

„. . . картините на Майстора са една епопея на българския бит, една музикална поема за живота и неговото велико разнообразие.

Изчерпана
МИЛОШ КОЧКА

По времето, когато в Англия Шекспир създава безсмъртните си творби, когато в Испания Сервантес пише „Дон Кихот"...

Изчерпана
Артемизия Джентилески

Артемизия Джентилески - дух на Цезар в душа на жена...

Изчерпана
Петър Константинов

Всеки от нас е стоял неведнаж дълго и мълчаливо пред изпълнените с радост и светлина пейзажи на големите наши живописци...

Изчерпана
Драган Тенев

Изкуството на нашите предшественици Изкуството в Първата държава на българите Византийската нощ ...

28,80 лв 32,00 лв  

-10%

 Поръчай
Н.Т.Петрович

За изобретателите и изобретателството, за неговото голямо значение, за научно-техническото творчество на младежта...

10,80 лв 12,00 лв  

-10%

 Поръчай

Top