Въведение в елементарната алгебра

Намалена цена!
Въведение в елементарната алгебра

М.Гаврилов Ив.Димитров Ив.Чобанов (други книги »)

90055400605

1 книга на склад

Внимание: последни книги в наличност!

12,60 лв

14,00 лв

-10%

Корици: твърди
Страници: 442
Година: 1973
Формат: среден
Състояние: добро
Език: български
Издател: Народна просвета
Каталожен номер: 90055400605

Сходни книги

ВЛ.ХАРАЛАМПИЕВ

На нея се дължат свежите краски на цветята, блясъкът на морските вълни, синият лазур на небето. . . Цялата красота на природата, чудната хармония от багри, сенки и полутонове се дължи на светлината.

Изчерпана
БОРИС Я.РОЗЕН

В книгата са разгледани на достъпен и популярен език въпросите за атомния строеж на материята, както и строежът на самия атом. Изложени са усилията на учените за разгада-ване тайните на атомния строеж, откриването на атомната енергия и приложението й в ...

Изчерпана
Авторски колектив

Как се рисува със светлина? Какъв е дарът на Гутенберг? Откъде води началото си медицината? Можем лu да чуваме c очите си?

7,20 лв
 Поръчай
ПАВЕЛ КАМЕНОВ

Богатството на един народ сега се преценява по количеството енергия, която той употребява за единица време.

11,70 лв
 Поръчай
АЙЗЪК АЗИМОВ

Айзък Азимов е известен на българските читатели главно като много интересен писател фантаст. Но той е написал и голям брой научнопопулярни книги из областта на химията и биохимията.

Изчерпана
ФИОНА МАКДОНАЛД

Алберт Айнщайн е сред най-великите учени на всички времена, но само шепа хора съумяват да оценят гениалността му приживе.

9,00 лв
 Поръчай
Н.В.АЛЕКСАНДРОВА

Предлаганата книга съдържа подробни сведения за най-често срещаните математически термини и означения, събрани от многобройни статии и книги.

11,70 лв
 Поръчай
П.В.МАКОВЕЦКИ

Тази книга е предназначена за читатели, които овладяват или вече са овладели до известна степен физиката, математиката, географията, астрономията и други науки. Но дали правилно са ги овладели?

11,70 лв
 Поръчай
ПРОФ.П.С.КУДРЯВЦЕВ

Името па Нютон е известно на милиони хора. Всеки, който е изучавал физика в училище, знае за законите на механиката, установени от Нютон, и за открития от него закон за привличането.

7,20 лв
 Поръчай
СТЕФАН НАЙДЕНОВ

През 1915-1917 г. португалецът Джон Андрюс от Макийспорт, Пенсилвания - САЩ, демонстрира няколко пъти на различни места запалване на мотор с вода

Изчерпана
ДЖЕРЕМИ БЪРНСТИЙН

Американският професор по физика, автор на десетки научни, научно-популярни и пътешественически съчинения, Джереми Бърнстийн е написал забележителна биография на великия Айнщайн - кратка, достъпна, завладяваща.

Изчерпана
Б.Г.КУЗНЕЦОВ

„Айнщайн е висок 176 см. Той е широкоплещест, малко леко приведен напред. Късият му череп изглежда невероятно широк. Лицето му е матово, мургаво. Над голямата си чувствена уста има черни мустаци. Носът му е със слаба орлова извивка.

9,00 лв
 Поръчай
В.П.ШЕЛЕСТ

В тази малка книга в достъпна форма и с много примери от всекидневния живот Виталий Шелест разказва за събитията през 70-те години на миналия век, които се случиха във физиката на елементарните частици...

7,20 лв
 Поръчай
Здр.Сугарев и С.Каменаров

Учебникът по теория на вероятностите е предназначен за студентите от икономическите висши учебни заведения. Съставен е в съответствие с нови програми.

13,50 лв
 Поръчай
Я.И.Перелман

ПАРАДОКСИ,   ГЛАВОБЛЪСКАНИЦИ,   ЗАДАЧИ, ОПИТИ   ОСТРОУМНИ ВЪПРОСИ  И РАЗКАЗИ ИЗ ОБЛАСТТА НА ФИЗИКАТА

Изчерпана
Джърл Уокър

Давам ви тези задачи за развлечение. Разберете ме правилно — съвсем нямам намерение да ви измъчвам. Някои от задачите ще ви се сторят лесни, някои са изключително сложнии много мъже и жени се трудят, опитвайки се да намерят отговора им.

11,70 лв
 Поръчай
Раймунд Сошински

Целта на тази книга е да подпомогне читателите да развият у себе си важното качество, наричано от автора «техническо мислене».

Изчерпана
Тодор Станев

На времето първата хипотеза за произхода на космичните лъчи не срещнала почти никакво противодействие. На всички изглеждало естествено космичните лъчи да се раждат от Слънцето.  И защо не?

8,10 лв
 Поръчай
Ханс-Йохен Барч

Справочникът „Математически формули" съдържа основните формули от елементарната и висшата математика...

Изчерпана
В.Пекелис

В тази книга на известния съветски популяризатор Виктор Пекелис се съдържат увлекателно написани разкази за науката, за забележителни научни работи и открития, които отначало не са били разбираеми за съвременниците...

Изчерпана
П.Камаджиев М.Четкаров

Решаването на задачи по физика има изключително значение. Физичните закономерности, неподкрепени с конкретни примери, остават за учащите се сухи, формални и неусвоени.

18,00 лв
 Поръчай
Костадин Петров

...СЪС СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VI ДО XI КЛАС,ЗРЕЛОСТНИЦИ И КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Изчерпана
К.Славов Тр.Наков Л.Портев

Упражненията по математика развиват у учениците умения и навици за самостоятелно прилагане на получените от тях знания за решаване на задачи както по математика, така и от сродните дисциплини, техниката и др.

Изчерпана
А.Потупа

В книгата се разказва за съвременните представи в една от най-бързо развиващите се фундаментални науки— физиката на елементарните частици.

8,10 лв
 Поръчай
Г.Христов и Р.Калтинска

Настоящата книга е втора книга от поредицата "Съвременна математика". Тя е посветена на теорията, числените методи и приложението на линейното оптимиране.

12,60 лв
 Поръчай
Ив.Ганчев К.Чимев Й.Стоянов

Книгата съдържа интересни задачи заедно с техните решения, упътвания или отговори. От тях 255 са фолклорни задачи, създадени или разпространявани от нашия народ.

Изчерпана
Йоханес Леман

Йоханес Леман е един от най-известните популяризатори на математика в Германската демократична република. От него е и издадената през 1979 г. от издателство „Народна просвета" книга „Математика с хитрост".

Изчерпана

Top