Наставления и мистични слова

Намалена цена!
Наставления и мистични слова

МАЙСТЕР ЕКХАРТ (други книги »)

Човек никога не следва спокойно да възприема и чевръсто да изпълнява своето дело. Така може да станс в делото свободен и прекалено самоуверен и неговият разум да заспи от това...

1 книга на склад

Внимание: последни книги в наличност!

13,60 лв

16,00 лв

-15%

Корици: меки
Страници: 369
Издателство: Орел
Година: 2014
Формат: ~
Състояние: НОВА

Каталожен номер: 27251704


...Той следва да се възвисява с двете сили — ума и волята — намирайки в горното своето най-висше, и външно и вътрешно разсъдително да се пази от всякаква вреда. И тогава в нещата той нищо няма да пропусне, а непрестанно все повече ще се възвисява. 
ПРЕДГОВОР

Слова и мистика

Най-дълбоката необходимост в живота е преживяването на Бога.
Искай нещата да стават, както Бог ги иска, а не както ти.
Бог е по-могъщ от всяка ситуация.
Бог е по-могъщ от всяка трудност, но важното е да съумееш да Го привлечеш.
Колкото повече изместваш себе си, толкова повече Бог идва.
Бог всякога ще ни запознава със Своята Неизвестност.
Който утвърждава себе си, изгубва Бога.
Бог е Абсолютен Приятел на човека, но трябва да Го заслужиш.
Човекът е жив, защото Бог е жив в него.
Без Сатана Бог ще остане вечно неразбран.
Врагът е таен път към Бога.
Бог не разкрива напълно Своята дълбочина, защото, ако я разкрие, хората няма да Го обикнат.
Бог не разкрива Лицето Си, сияйният Си Лик, защото хората няма да оцелеят.
Бог е жив закон, а не видение.
Заблужденията са отделените сили от Бога и поради това те са слепи сили.
Тези слепи сили са останки от паднали стари светове – светове, отделени от Бога, за да разберат какво е животът без Бога.
Който е видял Бога, изоставя и този, и онзи свят.
Тихият глас на Бога не може да се чуе с ухо, а с дълбока чистота и цялост.
Любовта е Вкусът на Бога, а Бездната е Неговото Ухание.
В древността нямаше нищо, но имаше Бог.
Ако виждаш навсякъде Бога, умъртвяваш злото.
Благодаря Ти, Господи, за това, че не Те познавам, и за това, че ми стана Приятел …и ми позволи чудно сближаване.
Благодаря Ти, че ми даде да узная, че Ти си най-древната тайнопис и че ме спираш да го разкажа.
Елеазар Хараш
Откъси от неиздадена книга за Бога

АУМ


ПРЕДГОВОР 2

Майстер Екхарт и мистичните му наставления и слова:

Бог си е вкъщи, но ние сме излезли на разходка.
Чрез Нищото аз ставам онова, което съм.
Бог не е създал нещата извън Себе Си, а в Себе Си.
Когато действаш към врага си с любов, той става безвреден.
Божието знание е Причина за нещата, а нашето знание е причинено от нещата.
Ако не отидете отвъд света, не ще познаете Бога.
Не търси нито знание, нито познание, нито покой, а единствено Волята Божия, другото се придава.
Онези, които са гладни за Волята Божия, Волята Божия им се услажда.
Бог не може никога да ти е достатъчен: колкото повече имаш Бога, толкова повече Го жадуваш.

Елеазар Хараш
Януари, 2014 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор 3
Предговор 2 6
Наставления
За истинното послушание 9
За най-силната молитва и най-висшето дело 11
За страстните хора, които са пълни
със своеволие 12
За ползата на самоотричането, което следва
да се извършва вътрешно и външно 14
Кое прави добри същността и основанието 15
За отречеността и обладаването на Бога 16
Как човек е длъжен да извършва своите дела
с най-голяма разсъдителност 21
За непрестанното усърдие в израстването 24
Как склонността към грях принася полза
на човека по всяко време 24
Как волята е способна на всичко и как всички добродетели са във волята, ако тя е блага 26
Какво трябва да прави човек, ако Бог се е скрил 31
За греховете: какво да правиш, ако си
паднал в греха 35
За разкаянието 37
За истинното упование и за надеждата 38
За увереността във вечния живот 39
За истинното покаяние и за блажения живот 41
За несгодите и как трябва да се следва Бога 43
По какъв начин човек може да вкусва изтънчени ястия, да има разкошни дрехи и весели приятели съгласно естествения ред на нещата 47
Защо Бог допуска благите хора да бъдат
удържани в техните добри дела 49
За истинското причастие 51
За усърдието 57
Как трябва да се следва Бог и за добрия път 64
За вътрешните и външните дела 67
Книга на Божественото утешение 78
Общи положения 79
Наставления и поучения за утешение 85
Примери за словата и делата на мъдрите люде, когато са пребивавали в страдание 127
За човека от висок произход 134
За отречеността 148
Из Проповедите на Майстер Екхарт
И влезе Иисус в Божия храм 165
За девицата, която е жена 170
Всяко добро даяние и всеки съвършен дар
иде отгоре 173
Божията Любов към нас в това се яви … 177
Праведниците живеят довека [1] 184
За Божието милосърдие 187
Умряха с меч убити 189
Той бе като утринна звезда сред облаци, като месечина, пълна в дните си, като слънце,
светнало над храма на Всевишния 193
В дните си той се понрави Богу 197
И на Елисавета се изпълни времето 202
Който Ме слуша 207
Видях: ето, Агнецът стои на планината Сион 213
Като кован златен съд, украсен с всякакви драгоценни камъни 216
Който мрази душата си на тоя свят 221
Застани при вратата на дома Господен и
обяви там Словото 224
Един човек приготви голяма вечеря 228
Един е Бог и Отец на всички 232
Радвай се, Благодатна 236
Праведниците живеят довека [2] 242
За излизането на Духа и Неговото възвръщане 245
Хубаво, добри и верни рабе 249
Не се отдалечавайте от Иерусалим 253
Приглежда пътеките към дома си 257
Аз вас избрах от света 261
Блажени нищите духом 264
Възлюбеният от Бога и от човеците 271
За единството на нещата 274
Вижте каква Любов ни е дал Отец 277
Знайте, че е близо Царството Божие 281
За виждането 286
Мойсей взе да моли Господ, своя Бог 294
Господ утеши своя народ 299
Да се обновите в духа 302
Проповядвай Словото 308
Мъртъв беше и оживя, изгубен беше
и се намери 312
Между всички тях дирих покой 316
Блажени гладните и жадните за правда 319
Волята Божия 323
Истинските поклонници 327
Тази е моята заповед 330
Момко, тебе думам, стани! 333
И ръката Господня беше с него 335
Някой си човек беше богат 338
Марта и Мария 341
Когато тихо мълчание обгръщаше всичко 350
Де е родилият се цар Иудейски 356
И когато Иисус стана на 12 години 363


Напишете отзив

Наставления и мистични слова

Наставления и мистични слова

Човек никога не следва спокойно да възприема и чевръсто да изпълнява своето дело. Така може да станс в делото свободен и прекалено самоуверен и неговият разум да заспи от това...

Сходни книги

Ошо
Изчерпана
ДОН МИГЕЛ РУИС
Изчерпана
Авторски колектив
Изчерпана
Неизвестен
8,00 лв
 Поръчай
Лао Дзъ
Изчерпана
ЙОТО ПАЦОВ
5,40 лв
 Поръчай
Г.КОНСТАНТИНОВ
Изчерпана
РУДОЛФ ЩАЙНЕР
Изчерпана
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
Изчерпана
ПРЕВОД СВАМИ НИКХИЛАНАНДА
17,10 лв
 Поръчай
АЛ-ДЖАХИЗ
11,70 лв
 Поръчай
Лао Дзъ
Изчерпана
ИДРИС ШАХ
11,70 лв
 Поръчай
Стефан Калайджиев
8,00 лв
 Поръчай
Петър Димков
9,00 лв
 Поръчай
СЕРГЕЙ ЕПИФАНОВИЧ
Изчерпана
ВАСИЛ СТАВРЕВ
13,50 лв 15,00 лв  

-10%

 Поръчай
ИВ.ТЕРЗИЕВ ХР.МАДЖАРОВ
Изчерпана
Христо Маджаров
Изчерпана
КАРЛ УНГЕР
6,30 лв
 Поръчай
Лев Тлстой
9,90 лв
 Поръчай
ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ
Изчерпана

Top