Медицина и фармацевтика 

Има 931 книги.
на страница
Д.Близнакова

В настоящото ръководство е обобщен опитът от приложението на ултразвуковото изследване при заболявания на отделителната система в детската възраст...

Изчерпана
Кристине Щехер

Компактният справочник осигурява лесен достъп до емоционалните и духовни аспекти на физическото човешко тяло. Той нагледно обяснява символиката на ...

Изчерпана
Й.Гайчева

В книгата в последователен ред са изложени физическите основи на диагностиката и терапията с нискочестотните токове — видове токове, основни закони и ...

Изчерпана
С.А.Мухина и И.И.Тарновская

Сестрите са най-голямата професионална група в рамките на здравната помощ. Обхватът на сестринската практика включва предоставяне на преки грижи и...

Изчерпана
Авторски колектив

Учебникът по основи на медицинската генетика е предназначен за студенти по медицина и е съобразен с учебната програма по тази медицинска дисциплина...

Изчерпана
Авторски колектив

Предлаганият учебник има за задача да интегрира теоретичните и практическите знания по грижите за болния и сестринската техника...

Изчерпана
Авторски колектив

„ОПЕРАТИВНА УРОЛОГИЯ" Е РЪКОВОДСТВО ПО ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА УРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ С ОСНОВЕН АКЦЕНТ ВЪРХУ ТЕХНИЧЕСКОТО ...

Изчерпана
Показани 925 - 931 от общо 931 книги

Top