Земеделие. Растениевъдство. Гъбарство. Животновъдство 

Има 197 книги.
на страница
Л.Затко и Е.Драшкоци

В книгата се разглеждат на достъпен език само по-общите въпроси на малката домашна градина...

10,80 лв 12,00 лв  

-10%

 Поръчай
Мирослав Хусч

ПРОИЗХОД И ОПИТОМЯВАНЕ: Домашното куче е произлязло от вълка. Днес на света живеят няколко разновидности вълци — според специалистите 21.

9,00 лв 10,00 лв  

-10%

 Поръчай
Авторски колектив

Книгата представлява практическо ръководство за създаване на ефективно птицевъдство в личното стопанство.

11,70 лв
 Поръчай
Авторски колектив

Предназначението на Справочника по овощарство е да направи достояние на ръководители, специалисти...

18,00 лв 20,00 лв  

-10%

 Поръчай
ДОЦ.МИТКО НИКОВ

Целта на настоящото ръководство е да даде отговор на многобройните въпроси, които възникват сред почитателите на лозовата култура, свързани със създаването и отглеждането на любителски лозови насаждения и с тяхното опазване от болести и...

8,00 лв 10,00 лв  

-20%

 Поръчай
ЦВ. РАНЧЕВА

Настоящата книга представлява практическо ръководство за производство на гъби печурки.

9,80 лв 14,00 лв  

-30%

 Поръчай
Авторски колектив

В книгата се разглеждат въпросите на биологичните особености, сортовия състав, агротехниката, механизацията и икономиката на основните бобови зеленчукови култури — зелен фасул и зелен грах.

8,10 лв
 Поръчай
Авторски колектив

Сезонните изменения в годишния метеорологичен цикъл имат постоянен характер и предизвикват адекватни прояви в жизнената дейност на овощните дървета, както и на специфичните по тях болести и неприятели.

9,90 лв 11,00 лв  

-10%

 Поръчай
Ц.Спасов и В.Цветков

Предлаганата книга «Практическо овощарство» излиза от печат по време, когато интересът към овощарството сред ръководителите на стопанства...

12,60 лв 14,00 лв  

-10%

 Поръчай
Тодор Ангелов

Значение на дюлята...

10,80 лв 12,00 лв  

-10%

 Поръчай
Показани 1 - 12 от общо 197 книги

Top