Информатика. Програмиране. ЕИМ. Техника 

Има 154 книги.
на страница
Авторски колектив

Учебникът по "Пишещи и сметачни машини" е за касови, счетоводни, фактурни и перфокартни машини.

Изчерпана
И.Георгиев

Книгата съдържа подробно описание на интересни електронни схеми в устройства, които освен в извънкласната дейност на учащите се ...

Изчерпана
В.Бинек и Х.Хайбл

Справочникът съдържа основни сведения, закони, правила и формули на приложната електротехника, представени като въпроси и отговори...

Изчерпана
А.Ваклинов Л.Божков

Книгата е предназначена за учебник на техникумите по силнотокова електротехника...

Изчерпана
К.Христов

Книгата е написана като учебник по Специална част и експлоатация на електрическите централи и подстанции...

Изчерпана
Г.Анев и Д.Коларов

Книгата е предназначена за всички, които се занимават с въпросите на електрообезопасяването, както и за провеждане на обучение и изпити по...

Изчерпана
Хърбърт Шилдт

С помощта на тази книга, вие ще: Научите структурата на една С програма Научите всички контролни конструкции в С ...

Изчерпана
Петер Клем

По какъв начин и кой използува моето изобретение? Този въпрос е занимавал не само Алфред Нобел...

Изчерпана
Л.Даковски

Книгата е предназначена за студентите от специалността изчислителна техника на ВМЕИ „В. И. Ленин" и представлява изложение на лекционния материал по ...

Изчерпана
Авторски колектив

Книгата в своята първа част запознава с обшите въпроси на теорията и приложението на автоматичните цифрови електронни сметачни машини (АСМ)…

Изчерпана
Показани 145 - 154 от общо 154 книги

Top