Информатика. Програмиране. ЕИМ. Техника 

Има 154 книги.
на страница
А.МЕРКУЛОВ

Книгата дава отговор на много въпроси, свързани с науката, техниката и производството.

9,90 лв
 Поръчай
М.ВАСИН И.ЧИСТЯКОВ

Какво знаем за изследванията досега и използуването в различните области на науката и техниката на необикновените вещества с парадоксално название течни кристали ?

6,30 лв
 Поръчай
В.СГУРЕВ Р.ПАВЛОВ

Книгата въвежда читателя в една нова област на изкуствения интелект и новите информационни технологии чрез подбрани статии на водещи специалисти по експертни системи.

12,60 лв
 Поръчай
Б.Розен

В книгата се разказва увлекателно за откриването, свойствата и приложението на голям брой редки метали, като литий, рубидий, цезий, берилий, волфрам, молибден, уран и др.

8,10 лв
 Поръчай
Б.Йорданов К.Бончев В.Бакалов

Учебникът Предавателни системи и схеми за управление на дизеловите локомотиви е написан в два раздела...

15,30 лв
 Поръчай
Авторски колектив

В справочника са приведени данни за машинни възли и детайли...

36,00 лв
 Поръчай
А.Нефьодоров В.Гордеева

Справочникът съдържа сведения за условните означения, електрическите параметри, конструкцията на корпусите на съветските и аналогичните им чуждестранни полупроводникови прибори (диоди и транзистори).

8,10 лв
 Поръчай
Авторски колектив

В сборника са дадени упражнения за обучение на радиотелеграфистите по предаване с морзов манипулатор, датчик Р—010 и буквопечатащ апарат, а също и по приемане на слух.

18,00 лв
 Поръчай
Петер Клем

В  книгата „100 000 години техника" Петер Клем увлекателно проследява основните моменти от развитието на техниката през хилядолетията — каква е била тя в миналото от появата на човека върху Земята насам, какво е състоянието й сега и какви са перспективите за развитието й в бъдеще.

9,00 лв
 Поръчай
Показани 13 - 24 от общо 154 книги

Top