Право. Криминалистика

Право. Криминалистика 

Има 67 книги.
на страница
ИВАН ВАКАРЕЛСКИ

Криминалистиката има пряко отношение към въпросите на научната организация на борбата с престъпленията и закононарушенията.

15,30 лв
 Поръчай
МИХАИЛ АНДРЕЕВ

Учебникът „Римско частно право" е кратък систематичен курс, който обхваща основните институти на римското частно право (материално и процесуално), разгледани в процеса на тяхното историческо развитие.

9,00 лв
 Поръчай
Проф. Д-р Любен Васолев

Тази книга съставлява систематичен учебен курс по "Гражданско право - обща част" в нова, втора редакция на акад. Чудомир Големинов д.ю.н., съобразена с действащото сега законодателство.

Изчерпана
Орлин Борисов

"Учебникът по "Право на Европейския съюз" е предназначен за всички усвояващи, работещи и интересуващи се от европейските интеграционни процеси (чийто регулатор е правото на ЕС) - студенти, докторанти-специализанти, а също така и за всички практикуващи специалисти в тази област...

14,40 лв
 Поръчай
Авторски колектив

Учебникът е разработен въз основа на утвърдените от МНП програми и е предназначен за студентите от икономическите висши учебни заведения.

22,50 лв
 Поръчай
Ангел Калайджиев

Книгата на Ангел Калайджиев, „Чекът в българското право" е първото българско монографно съчинение, в което правното явление „чек" се разглежда в неговата пълнота.

Изчерпана
М.Желязков Д.Вълчанов

В учебника са дадени основите на охраната на труда и на противопожарната охрана, които се отнасят за всички отрасли на народното стопанство.

8,10 лв
 Поръчай
Джоузеф Кьониг Силви Левин

Изнасилването е ракът на секса - злокачествен тумор, който разяжда същността на отношенията между мъжа и жената.

Изчерпана
ПЕТЪР ПЕТРОВ

Теория за селективно наказателно преследване.

15,30 лв 17,00 лв  

-10%

 Поръчай
Авторски колектив

Книгата е предназначена за ползване при обучението на новоназначени полицейски служители, както и за повишаване професионалната квалификация на полицаите в провежданите служебни занятия без откъсване от работа.

Изчерпана
Показани 1 - 12 от общо 67 книги

Top