Книги за Българската литература 

Има 204 книги.
на страница
БАН - Авторски колектив

I том - Старобългарска литература Българската литература е най-старата славянска литература.

25,00 лв
 Поръчай
Пантелей Зарев

Настоящият труд, без да има претенцията да бъде история на българската литература, има за задача да бъдат разгледани и изяснени някои съществени проблеми от нейното развитие. 

18,00 лв
 Поръчай
Петър Динеков

Тази книга е посветена на старобългарската литература.

28,00 лв
 Поръчай
Петър Динеков

"От дълбока древност фолклорът неотстъпно и по своеобразен начин съпътства историята." Максим Горки

35,00 лв
 Поръчай
Ефрем Каранфилов

Книгата разкрива идейно-художествеиия свят на едно от „най-българските" произведения в нашата литература — „Записки по българските въстания" от Захари Стоянов.

Изчерпана
Михаил Димитров

„Ботев — пише Д. Страшимиров — като щедро надарена натура е наследил от своя народ всичките му тъмни и светли страни и анализът на неговия характер е нещо твърде благотворно...

15,30 лв
 Поръчай
Богомил Шаренков

Борбата 6е крайна, жестока. . .Стигна се до там, че се отрече почти цялата българска литература и нейнитe традиции, за да се проправи път на новото.

Изчерпана
Показани 1 - 12 от общо 204 книги

Top