Орфизъм, Християнство, Богомилство, Исихазъм, Ислям, Юдаизъм, Будизъм, Суфизъм, Ханаяна и Махаяна,Чан/Дзен Будизъм, Тибетски Будизъм, Теософия, Антропософия и др.

Духовни учения 

Има 213 книги.
на страница

Златният век на България е почнал, когато Бялото Братство е започнало да работи в тази страна. Богомилството едно време от България се разпространи на Запад. И сега това движение от България ще се пренесе в другите славянски народи и навсякъде. Богомилите сега идват отново... Учителя Папър Дънов

Изчерпана
Боян Боен

Който пее, става проводник на Великото в света! Музиката е най-добрият проводник на Божественото. Следователно всички ония, които се занимават с музика, трябва да бъдат едновременно жреци на Божественото.

7,00 лв
 Поръчай
Робърт Търман

Има една история, която разказва как преди 2500 години по време на една от своите проповеди Буда стъпил с изпънат палец на земята, като с този драматичен жест разкрил пред своята публика, че Вселената, в която живеем, е истински рай.

Изчерпана

Подхранвана от обстановката на будизма на Шантидева, но заплашена от политическата дезинтеграция, присъща на това време, Дхарма започва да проправя път през Хималаите към Тибет. 

12,00 лв
 Поръчай
Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада

Тази „Бхагавата Пурана" сияе като слънце. Тя изгря веднага след като Бог Кршна замина за обителта Си, съпроводен от религията, знанието и пр. „Шрймад-Бхагаватам"

20,00 лв
 Поръчай
Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада

Всъщност Богът няма специално име. Като казваме, че Богът няма име, искаме да кажем, че никой не знае колко имена има Той. Щом Богът е безграничен, и имената Му са безгранични.

Изчерпана
Ян Ван Райкенборг

Вечерта преди Великден седях до масата, след като бях разговарял, както ми е навик, с моя Творец в една смирена молитва и бях размишлявал върху великите тайни, чрез които Бащата на светлината ми бе показал в изобилие своята царственост.

18,00 лв
 Поръчай
Ян Ван Райкенборг

Тялото е природно родено от една също така природно родена родителска двойка. Душата е създадена от пробудения микрокосмос. А Духът идва отвън, той не произхожда нито от природата на смъртта, нито от микрокосмоса. Тези трите трябва да станат едно.

15,00 лв
 Поръчай
Пророкът Мухаммед

Пророка Мухаммед, който е получил откровението на Свещения Коран, е роден в град Мека, днешна Саудитска Арабия, на 20 (22) април 571 г. ... Кръщава го дядо му Абдулмутталиб, който му дава необичайното за онази епоха име Мухаммед (Възхваляван).

15,30 лв
 Поръчай
Анри Корбен

Ашаритската школа, формирана в средата на IV/X век от преките ученици на ал-Ашари, извлича името си от това на учителя (на арабски се произнася ашария или ашаира).

Изчерпана
Ева Мейерович

Въведен в съкровеното познание от странстващия дервиш Шамсуддин от Табриз, Маулана Руми ще заяви в стиховете си: „Озарената душа отпива единствено от виното на Светлината".

Изчерпана
Робърт Ойнщайн

Да бъдеш суфит, това означава да станеш онова, което би могъл да бъдеш и да престанеш да преследваш това, което се възприема погрешно и е всъщност илюзия.

4,00 лв
 Поръчай
Показани 1 - 12 от общо 213 книги

Top