Книги из Словото на Омраам Михаил Иванов

Омраам Михаил Иванов 

Има 40 книги.
на страница

Темпераментът е изграден от несъзнателни елементи и макар че в Природата всичко се трансформира или може да се видоизмени чрез всемогъществото на мисълта и волята, тези промени са все пак толкова бавни и незабележими, че човек, в рамките на едно прераждане, би могъл да реши, че изобщо не са се случили.

12,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед

Ако силата на ръката може да се използва при вражди, защо да не се използва и за въдворяване на Любов и Хармония? 

Изчерпана
Бърз преглед

Постарайте се да осъзнаете факта, че вашите мисли, чувства  и постъпки пораждат последствия не само в дадения момент и на даденото място, но също и в Невидимия свят, където предизвикват сили, благотворни или пагубни, за които не се знае докъде и докога ще продължат да действат.

12,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед

В деня, в който умът наистина осъзнае доброто и правилното, а сърцето го пожелае, волята трябва да ги последва. Ето какво всъщност наричаме истинска свобода.

12,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед

Хората, които допускат материята да ги завладявя, губят своята светлина, свобода и красота. Докато тези, които успяват да се откъснат от нея, като дават предимство на дейността на духа, постигат свобода, светлина и сила.

5,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед

И така, аз ви умолявам: накарайте вашия ум, който винаги се противопоставя, възразява и задава въпроси, да замълчи. Повярвайте на онова, което ви казвам днес, и ще спечелите от това - и най-вече, ще спечелят вашите деца. 

11,00 лв  

-10%

Изчерпана
Бърз преглед

Целият живот представлява един непрекъснат обмен между органичния и неорганичния, между материалния и духовния свят.

5,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед

Хермес Трисмегист, един от най-великите Посветени, изразява цялата тази истина с думите "Всичко това, което е допу, е като онова, което е горе." 

Изчерпана
Бърз преглед
Омраам Микаел Айванов

Ако психологията на хората е толкова бедна, това е защото са заети прекалено много със себе си. Тяхната низша природа стои като завеса пред очите им и им пречи да видят какво става в главите и сърцата на другите.

5,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед
Омраам Микаел Айванов

Човекът не притежава все още нито умението, нито способността, които биха му дали възможността да побеждава злото. 

5,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед

Истинският човек на изкуството, според мен е този, който се отнася към себе си като към материал за творчество. Всички методи на духовен живот са на негово разположение, за да му помагат и вдъхновяват.

5,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед
Омраам Микаел Айванов

Видимият свят не би бил нищо, ако не беше непрестанно одухотворяван и подкрепян от Невидимия свят.

12,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед
Показани 1 - 12 от общо 40 книги

Top