Книги из Словото на Омраам Михаил Иванов

Омраам Михаил Иванов 

Има 45 книги.
на страница
Омраам Микаел Айванов

За умрелите трябва да се молим, да им пращаме просветление, за да могат да еволюират, да се освобождават.

1,00 лв
 Поръчай

Темпераментът е изграден от несъзнателни елементи и макар че в Природата всичко се трансформира или може да се видоизмени чрез всемогъществото на мисълта и волята, тези промени са все пак толкова бавни и незабележими, че човек, в рамките на едно прераждане, би могъл да реши, че изобщо не са се случили.

12,00 лв
 Поръчай

Постарайте се да осъзнаете факта, че вашите мисли, чувства  и постъпки пораждат последствия не само в дадения момент и на даденото място, но също и в Невидимия свят, където предизвикват сили, благотворни или пагубни, за които не се знае докъде и докога ще продължат да действат.

12,00 лв
 Поръчай
Омраам Микаел Айванов

„Нека бъде волята Твоя както на небето, така и на земята..." Но кой ще работи за тази идея, къде са работниците?

1,00 лв
 Поръчай
Омраам Микаел Айванов

Какво значи да се подготвите? Това е много просто. Вие трябва да изберете такъв начин на живот, който ще ви помогне с всеки изминат ден да се доближавате все повече до слънчевата квинтесенция.

1,00 лв
 Поръчай

Целият живот представлява един непрекъснат обмен между органичния и неорганичния, между материалния и духовния свят.

5,00 лв
 Поръчай
Омраам Микаел Айванов

„Идеи, впечатления, чувства, усещания, образи – всичко се записва и оставя следи вътре в нас. Всеки ден нашият психичен живот бива извайван от силите и влиянията, които позволяваме да проникват и да работят в нас...

9,00 лв
 Поръчай
Омраам Микаел Айванов

Във Вселената съществуват два основни Принципа, които намират отражение във всички проявления на Природата и Живота. Цялото Творение е дело на тези два Принципа – Мъжкия и Женския.

9,00 лв 10,00 лв  

-10%

 Поръчай

„Йесод, чието име на иврит означава основа, фундамент, е деветата Сефира в кабалистичното Дърво на Живота ...

16,00 лв
 Поръчай

„Придобийте навика да възприемате своя ежедневен живот, заедно с всичко, което сте задължени да вършите, ...

9,00 лв 12,00 лв  

-25%

 Поръчай
Омраам Микаел Айванов

„Човешкото същество е подобно на дърво, което, благодарение на Светлината на Духовното Слънце, е способно да превръща суровия жизнен сок в себе си, т.е. …

10,20 лв 12,00 лв  

-15%

 Поръчай

Истинският човек на изкуството, според мен е този, който се отнася към себе си като към материал за творчество. Всички методи на духовен живот са на негово разположение, за да му помагат и вдъхновяват.

5,00 лв
 Поръчай
Показани 1 - 12 от общо 45 книги

Top