Книги из Словото на Омраам Михаил Иванов

Омраам Михаил Иванов 

Има 49 книги.
на страница
1 Отзив(и)

И така, аз ви умолявам: накарайте вашия ум, който винаги се противопоставя, възразява и задава въпроси, да замълчи. Повярвайте на онова, което ви казвам днес, и ще спечелите от това - и най-вече, ще спечелят вашите деца. 

10,20 лв 12,00 лв  

-15%

 Поръчай
1 Отзив(и)

Целият живот представлява един непрекъснат обмен между органичния и неорганичния, между материалния и духовния свят.

5,00 лв
 Поръчай
1 Отзив(и)

Учителят Омраам Микаел Айванов (1900 – 1986), френски философ и педагог от български произход, пристига във Франция през 1937 г. Макар в своите беседи да засяга многобройни аспекти на Науката за Посвещението ...

10,92 лв 13,00 лв  

-16%

 Поръчай
1 Отзив(и)

Темпераментът е изграден от несъзнателни елементи и макар че в Природата всичко се трансформира или може да се видоизмени чрез всемогъществото на мисълта и волята, тези промени са все пак толкова бавни и незабележими, че човек, в рамките на едно прераждане, би могъл да реши, че изобщо не са се случили.

12,00 лв
 Поръчай
1 Отзив(и)

Постарайте се да осъзнаете факта, че вашите мисли, чувства  и постъпки пораждат последствия не само в дадения момент и на даденото място, но също и в Невидимия свят, където предизвикват сили, благотворни или пагубни, за които не се знае докъде и докога ще продължат да действат.

12,00 лв
 Поръчай
1 Отзив(и)

Хората, които допускат материята да ги завладявя, губят своята светлина, свобода и красота. Докато тези, които успяват да се откъснат от нея, като дават предимство на дейността на духа, постигат свобода, светлина и сила.

5,00 лв
 Поръчай
1 Отзив(и)
Омраам Микаел Айванов

За умрелите трябва да се молим, да им пращаме просветление, за да могат да еволюират, да се освобождават.

1,00 лв
 Поръчай
1 Отзив(и)
Омраам Микаел Айванов

„Идеи, впечатления, чувства, усещания, образи – всичко се записва и оставя следи вътре в нас. Всеки ден нашият психичен живот бива извайван от силите и влиянията, които позволяваме да проникват и да работят в нас...

9,00 лв
 Поръчай
1 Отзив(и)

„Придобийте навика да възприемате своя ежедневен живот, заедно с всичко, което сте задължени да вършите, ...

9,00 лв 12,00 лв  

-25%

 Поръчай
1 Отзив(и)

„За да разберете света на символите, трябва да разберете какво представляват семената...

16,15 лв 19,00 лв  

-15%

 Поръчай
1 Отзив(и)

Истинският човек на изкуството, според мен е този, който се отнася към себе си като към материал за творчество. Всички методи на духовен живот са на негово разположение, за да му помагат и вдъхновяват.

5,00 лв
 Поръчай
1 Отзив(и)
Омраам Микаел Айванов

Видимият свят не би бил нищо, ако не беше непрестанно одухотворяван и подкрепян от Невидимия свят.

12,00 лв
 Поръчай
Показани 1 - 12 от общо 49 книги

Top