Книги из Словото на Омраам Михаил Иванов

Омраам Михаил Иванов 

Има 48 книги.
на страница
Омраам Микаел Айванов

За умрелите трябва да се молим, да им пращаме просветление, за да могат да еволюират, да се освобождават.

1,00 лв
 Поръчай

И така, аз ви умолявам: накарайте вашия ум, който винаги се противопоставя, възразява и задава въпроси, да замълчи. Повярвайте на онова, което ви казвам днес, и ще спечелите от това - и най-вече, ще спечелят вашите деца. 

10,20 лв 12,00 лв  

-15%

 Поръчай

Целият живот представлява един непрекъснат обмен между органичния и неорганичния, между материалния и духовния свят.

5,00 лв
 Поръчай

Учителят Омраам Микаел Айванов (1900 – 1986), френски философ и педагог от български произход, пристига във Франция през 1937 г. Макар в своите беседи да засяга многобройни аспекти на Науката за Посвещението ...

10,92 лв 13,00 лв  

-16%

 Поръчай

Темпераментът е изграден от несъзнателни елементи и макар че в Природата всичко се трансформира или може да се видоизмени чрез всемогъществото на мисълта и волята, тези промени са все пак толкова бавни и незабележими, че човек, в рамките на едно прераждане, би могъл да реши, че изобщо не са се случили.

12,00 лв
 Поръчай

Постарайте се да осъзнаете факта, че вашите мисли, чувства  и постъпки пораждат последствия не само в дадения момент и на даденото място, но също и в Невидимия свят, където предизвикват сили, благотворни или пагубни, за които не се знае докъде и докога ще продължат да действат.

12,00 лв
 Поръчай
Омраам Микаел Айванов

„Нека бъде волята Твоя както на небето, така и на земята..." Но кой ще работи за тази идея, къде са работниците?

1,00 лв
 Поръчай

Хората, които допускат материята да ги завладявя, губят своята светлина, свобода и красота. Докато тези, които успяват да се откъснат от нея, като дават предимство на дейността на духа, постигат свобода, светлина и сила.

5,00 лв
 Поръчай
Омраам Микаел Айванов

Какво значи да се подготвите? Това е много просто. Вие трябва да изберете такъв начин на живот, който ще ви помогне с всеки изминат ден да се доближавате все повече до слънчевата квинтесенция.

1,00 лв
 Поръчай
Омраам Микаел Айванов

„Идеи, впечатления, чувства, усещания, образи – всичко се записва и оставя следи вътре в нас. Всеки ден нашият психичен живот бива извайван от силите и влиянията, които позволяваме да проникват и да работят в нас...

9,00 лв
 Поръчай

„Йесод, чието име на иврит означава основа, фундамент, е деветата Сефира в кабалистичното Дърво на Живота ...

16,00 лв
 Поръчай

„Придобийте навика да възприемате своя ежедневен живот, заедно с всичко, което сте задължени да вършите, ...

9,00 лв 12,00 лв  

-25%

 Поръчай
Показани 1 - 12 от общо 48 книги

Top