Самоучители, учебници, граматики, разговорници. Езикови анализи.

Езикознание. Български език 

Има 74 книги.
на страница
Д.Димитров

НА РОЛЯТА, КОЯТО Е ИЗИГРАЛА РЪКОПИСНАТА КНИГА ВЪРХУ СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НА ТИЯ, КОИТО ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ВЕКОВЕ СА ИЗПОЛЗУВАЛИ КНИГАТА ...

12,60 лв 14,00 лв  

-10%

 Поръчай
Съставители Любомир Андрейчин и Венче Попова

Книгата „Строители и ревнители на родния език" — сборник от системно подредени очерци — ще представя пантеон на най-видни старобългарски...

14,40 лв 16,00 лв  

-10%

 Поръчай
Стефан Банов А.М.Аанасов

Учебникът е изработен при спазване „Основи на българската стенография" от 1949 г. Материалът е систематизиран методично с оглед да се минава лесно от простото към сложното.

20,00 лв
 Поръчай
Ст. Стоянов

Фонетика и морфология Книгата съдържа фонетика, писмо и правопис, морфология. В морфологията се разглеждат някои синтактчни въпроси.

15,00 лв
 Поръчай
К.Мирчев

Книгата е със следи от петна и подчертавания. Текстът е запазен

18,00 лв 20,00 лв  

-10%

 Поръчай
Авторски колектив

Статии, езикова култура, езикознанието в чужбина, критика...

16,20 лв 18,00 лв  

-10%

 Поръчай
Авторски колектив

Статии, езикова култура, езикознанието в чужбина, критика...

16,20 лв 18,00 лв  

-10%

 Поръчай
Показани 1 - 12 от общо 74 книги

Top