Самоучители, учебници, граматики, разговорници. Езикови анализи.

Езикознание. Български език 

Има 70 книги.
на страница
Стефан Младенов

Институт за Български език при БАН Превод и редакция на проф. д-р Иван Дуриданов от немското издание през 1929 г.

Изчерпана
Стефан Банов А.М.Аанасов

Учебникът е изработен при спазване „Основи на българската стенография" от 1949 г. Материалът е систематизиран методично с оглед да се минава лесно от простото към сложното.

20,00 лв
 Поръчай
Ст. Стоянов

Фонетика и морфология Книгата съдържа фонетика, писмо и правопис, морфология. В морфологията се разглеждат някои синтактчни въпроси.

15,00 лв
 Поръчай
Иван Дуйчев

Книжовни и исторически паметници от първото българско царство. Второ поправено и допълнено издаие.

14,00 лв
 Поръчай
ПЕТЪР ПАШОВ

В книгата стегнато и достъпно, с помощта на богат езиков илюстративен материал, почерпан от произведенията на най-добрите ни писатели и от разговорната реч, се представя фонетичният и ...

Изчерпана
Авторски колектив

Учебното пособие е сборник от задачи и текстове за упражнения по съвременен български език.

11,70 лв
 Поръчай
Показани 1 - 12 от общо 70 книги

Top