История на България. Археология. Народопсихология.

История на България 

Има 554 книги.
на страница
Стоян Ив. Маслев

Гръцки извори за Българската история Произведения на Теофилакт Охридски, Архиепископ Български отнасящи се до Българската история.

Изчерпана
Теньо Тенев

Романизирана биография ...личността па Васил Петлешков е една от най-интересните в историята на Априлското въстание, в историята па Брацигово в частност.

12,00 лв
 Поръчай
Камен Климашев

Музеите надникваме a на далечнототзррцщ през които огледните тъмниниало

18,00 лв
 Поръчай

Настоящият курс лекции е предназначен за въвеждане на студентите историци от първи курс в теорията и практиката на архивното дело.

Изчерпана
БАН - Авторски колектив

ДОКЛАДИ ОТ СИМПОЗИУМА, ПОСВЕТЕН НА 1100-ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА МУ

35,00 лв
 Поръчай
Авторски колектив

При съставянето на сборника са използвани материали на: БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ ПРИ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" НАУЧЕН АРХИВ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЦЕНТРАЛЕН ДЪРЖАВЕН ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ

18,00 лв
 Поръчай
Илия Тодев

"Нацията е душа, духовен принцип. Две неща, които в действителност са едно и също, създават тази душа... Едното е богато общо достояние от спомени, другото е действително съгласие, желание да се живее заедно и воля да се извлече максимумът от съвместното наследство." Е.Ренан

18,00 лв
 Поръчай
Авторски колектив

...в ръцете на читателя е един сборник, който съдържа най-ценното от спомените за Асен Златаров...

18,00 лв
 Поръчай
Нина Андонова

Ако има нещо необяснимо в психологията на нашия народ, то е, че неговите песни са избликнали от мъката му.

9,90 лв
 Поръчай
Николай Хайтов

В историята на хайдутството такива документи са редки, може би — единствени!

14,00 лв
 Поръчай
Показани 1 - 12 от общо 554 книги

Top