История на България. Археология. Народопсихология.

История на България 

Има 529 книги.
на страница
Стоян Ив. Маслев

Гръцки извори за Българската история Произведения на Теофилакт Охридски, Архиепископ Български отнасящи се до Българската история.

Изчерпана
Бърз преглед
Теньо Тенев

Романизирана биография ...личността па Васил Петлешков е една от най-интересните в историята на Априлското въстание, в историята па Брацигово в частност.

12,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед
Камен Климашев

Музеите надникваме a на далечнототзррцщ през които огледните тъмниниало

18,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед

Настоящият курс лекции е предназначен за въвеждане на студентите историци от първи курс в теорията и практиката на архивното дело.

Изчерпана
Бърз преглед
БАН - Авторски колектив

ДОКЛАДИ ОТ СИМПОЗИУМА, ПОСВЕТЕН НА 1100-ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА МУ

35,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед
Авторски колектив

При съставянето на сборника са използвани материали на: БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ ПРИ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" НАУЧЕН АРХИВ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЦЕНТРАЛЕН ДЪРЖАВЕН ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ

18,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед
Илия Тодев

"Нацията е душа, духовен принцип. Две неща, които в действителност са едно и също, създават тази душа... Едното е богато общо достояние от спомени, другото е действително съгласие, желание да се живее заедно и воля да се извлече максимумът от съвместното наследство." Е.Ренан

18,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед
Авторски колектив

...в ръцете на читателя е един сборник, който съдържа най-ценното от спомените за Асен Златаров...

18,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед
Нина Андонова

Ако има нещо необяснимо в психологията на нашия народ, то е, че неговите песни са избликнали от мъката му.

9,90 лв
 Поръчай
Бърз преглед
Николай Хайтов

В историята на хайдутството такива документи са редки, може би — единствени!

14,00 лв
 Поръчай
Бърз преглед
Показани 1 - 12 от общо 529 книги

Top